Etiket: 1768

Hatice Sultan (III. Mustafa'nın kızı)

Hatice Sultan (15 Haziran 1766 - 17 Temmuz 1821), Osmanlı Padişahı III. Mustafa'nın kızı, III.

Avrupa engereği

Avrupa engereği (Vipera aspis), Viperidae familyasına ait bir yılan türü.

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa

Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa III. Mustafa saltanatında 20 Ekim 1768 - 12 Ağustos 1769 tarihleri arasında dokuz ay yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Vipera aspis

Avrupa engereği (Vipera aspis), Viperidae familyasına ait bir yılan türü.

Mehmed Tahir Ağa

Mimar Mehmed Tahir Ağa (18. yy) Mimarbaşı

Maria Karolina

Maria Karolina, (Almanca: Maria Karolina von Österreich; İngilizce: Maria Carolina of Austria; İtalyanca: Maria Carolina d`Austria; 13 Ağustos 1752 - 8 Eylül 1814), Avusturya Arşidüşesi, müteakiben Napoli ve İki Sicilya Kraliçesi.

Kırım Giray

Kırım Giray (ö. 1769) 1758-1764 ve 1768-1769 yılları arasında hüküm sürmüş olan Kırım hanı.

Joseph Bonaparte

Joseph Bonaparte, (d. 7 Ocak 1768 - ö. 28 Temmuz 1844), Napolyon`un en büyük erkek kardeşi, 1806-1808 arasında Napoli, 1808-1813 arasında da İspanya kralı.