Etiket: 1703

İkinci Mustafa

II. Mustafa (Osmanlı Türkçesi: مصطفى ثانى Muṣṭafā-yi sānī; 6 Şubat 1664, İstanbul – 29 Aralık 1703), lâkabı Gazi, Divan Edebiyatı'ndaki adıyla İkbâlî; 22. Osmanlı padişahı ve 101. İslam halifesidir.

Üçüncü Osman

III. Osman (Osmanlıca: Osmân-ı Salis) (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757), 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir.

Üçüncü Ahmet

III. Ahmet (30 Aralık 1673, Hacıoğlu Pazarcık – 1 Temmuz 1736, İstanbul), 23. Osmanlı padişahı 102. İslam halifesidir.

Çariçe I. Katerina

Çariçe I. Katerina (Rusça: Екатерина I Алексеевна Yekaterina Alekseyevna) (15 Nisan 1684 – 17 Mayıs 1727) Rus Çariçesidir.

Vivaldi

Antonio Vivaldi (d. 4 Mart 1678; Venedik - ö.

Sührablı Kavanoz Nişancı Ahmed Paşa

Nişancı Ahmet Paşa III. Ahmet saltanatında, 22 Ağustos 1703 - 17 Kasım 1703 tarihleri arasında iki ay yirmialtı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Çok şişman ve kısa boylu olduğu için "Kavanoz" lakabı ile anılagelmiştir.

Râmî Mehmed Paşa

Rami Mehmet Paşa (d. 1654 İstanbul - ö.

Nişancı Ahmet Paşa

Nişancı Ahmed Paşa veya Nişancı Ahmet Paşa şu anlamlara gelebilir:

Nevşehirli İbrahim Paşa

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (d. 1660 - ö.

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Sultan III. Ahmet saltanatında, 9 Nisan 1718 - 1 Ekim 1730 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış ve ismi Lale Devri ve Nevşehir ile özdeşleşmiş ünlü Osmanlı devlet adamıdır.

Moralı Damat Hasan Paşa

Damat Enişte Hasan Paşa III. Ahmet saltanatında, 17 Kasım 1703 - 28 Eylül 1704 tarihleri arasında on ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Kavanoz Nişancı Ahmet Paşa

Sührablı Kavanoz Nişancı Ahmet Paşa III.

III. Ahmet

Babası Sultan IV. Mehmet, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan`dır. Annesi Giritlidir. Sultan II. Mustafa`nın öz kardeşi olan Sultan III. Ahmet, iyi bir tahsil ve terbiye görmüş, ünlü hocalardan dersler almıştı.

George Friedrick Haendel

Georg Friedrich Händel (d. 23 Şubat 1685 Halle, Almanya - ö.