Etiket: 1702

Charles yasası

Charles yasası, gaz yasalarından biridir. Bu yasaya göre, sabit basınçta, herhangi bir miktardaki ideal gazın hacminin azalıp çoğalması, aynı oranda sıcaklığının da azalıp çoğalmasını etkiler.

Charles ve Gay-Lussac yasası

Charles yasası, gaz yasalarından biridir. Bu yasaya göre, sabit basınçta, herhangi bir miktardaki ideal gazın hacminin azalıp çoğalması, aynı oranda sıcaklığının da azalıp çoğalmasını etkiler.

Cartagena, Kolombiya

Cartagena, Kolombiya'da şehir. 1533 yılında Pedro de Heradia tarafından kurulan Cartagena de Indias, alçak tepelerle korunan demirleme yeri sayesinde büyük bir sömürge limanı oldu.

Bor üretimi

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir.

Maya Uygarlığı

Yeni dünyanın Kolomb tarafından keşfinden önce yaşamış Amerika uygarlıklarından biridir. Orta Amerika Yerlileri olan Mayalar’ın kurduğu büyük uygarlık 16. yüzyılda yıkılmıştır. Bugünkü Meksika’nın güneyi, Guatemala ve Belize’nin kuzeyinde kalan yerlerde g...

Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa

Amcazade Hüseyin Paşa II. Mustafa saltanatında, 11 Eylül 1697 - 4 Eylül 1702 tarihleri arasında dört yıl onbir ay onaltı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

George Friedrick Haendel

Georg Friedrich Händel (d. 23 Şubat 1685 Halle, Almanya - ö.

Daltaban Mustafa Paşa

Daltaban Mustafa Paşa II. Mustafa saltanatında, 4 Eylül 1702 - 24 Ocak 1703 tarihleri arasında dört ay yirmi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Cebecibaşı

Cebeci Ocağı, Osmanlı ordusunda, silahların temin edilmesi, korunması ve sefer zamanında cepheye götürülmesiyle görevli kapıkulu ocağı idi. Ocağın adamlarına, Cebeciler denilmekteydi.

Bor mineralleri

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir.

Bor (Element)

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir.

Amcazade Köprülü Hüseyin Paşa

Amcazade Hüseyin Paşa (Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa) (d.1644 - ö. 19 Eylül 1702) II.

Amcazade Hüseyin Paşa

Amcazade Hüseyin Paşa (Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa) (d.1644 - ö. 19 Eylül 1702) II.