Etiket: 1644

Sultanzade Semiz Mehmet Paşa

Semiz Mehmet Paşa I. İbrahim saltanatında 31 Ocak 1644 - 17 Aralık 1645 tarihleri arasında bir yıl on ay on yedi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Sultanzade Semih Mehmet Paşa

Sultanzade Civankapıcıbaşı Mehmed Paşa (d. 1603 - ö.

Sih dini

Sihizm (Pencapça: ਸਿੱਖੀ); Genel olarak 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan'da yaşamış olan on gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir dindir. 1500'lü yıllar civarında ortaya çıkmıştır.

Semih Mehmet Paşa

Sultanzade Civankapıcıbaşı Mehmed Paşa (d. 1603 - ö.

Matsuo Başo

Matsuo Bashō (松尾 芭蕉) (d. 1644 - ö.

Karaosmanoğulları

Karaosmanoğlu ailesi (veya Karaosmanoğulları; bazı kaynaklarda aile için "hanedan" sıfatı da kullanılır) 17. yüzyıl'dan itibaren ayan sıfatı ile tarih sahnesine çıkmış, Akhisar, Manisa ve çevresinden başlayarak zamanla Ege Bölgesi'nin tamamı üzerinde haki...

Karaosmanoğlu hanedanı

Karaosmanoğlu ailesi (veya Karaosmanoğulları; bazı kaynaklarda aile için "hanedan" sıfatı da kullanılır) 17. yüzyıl'dan itibaren ayan sıfatı ile tarih sahnesine çıkmış, Akhisar, Manisa ve çevresinden başlayarak zamanla Ege Bölgesi'nin tamamı üzerinde haki...

Karaosmanoğlu ailesi

Karaosmanoğulları (Karaosmanoğlu ailesi ve Karaosmanoğlu hanedanı da denilmektedir), `ayan` sıfatı alarak tarih sahnesine çıkmış, 17. yüzyıldan itibaren Manisa ve çevresinde hakimiyet kurmuş, özellikle III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde Osmanlı Devleti...

1649

1649 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1648

1648 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1647

1647 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1646

1646 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1645

1645 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1643

1643 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler