Etiket: 1526

Rum Beylerbeyliği

Rum Beylerbeyliği (Rumiyye-i Sugra) 1398`de kurulan Osmanlı eyaleti.

Osmanlı-Kutsal ittifak Savaşları

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699), Osmanlılar'ın II. Viyana Kuşatması'nda başarısızlığa uğramasından cesaret alan bir grup Avrupa ülkesinin Kutsal İttifak adı altında birleşip Osmanlılar'a karşı giriştikleri, ve bu ülkelerin Macaristan ile Dalm...

Macaristan Krallığı

Macaristan Krallığı 1000-1944 yılları arasında Orta Avrupa`da hüküm sürmüş bir krallıktı. 1000-1526 yılları arasında bağımsız bir ülke olan Macaristan Krallığı Mohaç Savaşı`ndan sonra topraklarının büyük bir kısmını Osmanlı Devleti`ne kaybetti. Toprakları...