Etiket: 1461

Zağnos Paşa Camii

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet`in vezirlerinden Zağnos Paşa tarafından Balıkesir`de bir külliye olarak yaptırılmıştır. Günümüzde hamamı ve camiisi ayaktadır. Camii Fatih`in 48 adamının görevlendirilmesiyle 6 haftada yaptırılmış ve 3 Mart 1461 günü büyük...

Kaptan-ı Derya'ların listesi

1401-1867 yılları arasında Osmanlı donanmasının en üst kademedeki sorumlusu olan Kaptan-ı Derya`ların (Kaptanpaşa) listesi:

Dağlıca, Beşikdüzü

Dağlıca, Trabzon ilinin Beşikdüzü ilçesine bağlı bir köydür.

İsfendiyaroğulları

Candaroğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra Kastamonu ve çevresinde kurulan bir Türkmen beyliğidir. Denizci özellikleri, Sinop'ta kurdukları tersanenin Osmanlı Devleti'ne katılması ve geliştirilmesi, Osmanlı Donanması'na güç ka...

Çayeli, Rize

Çayeli, Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize'nin bir ilçesi.

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi, II. Murat''ın (1421 - 1444, 1446 - 1451) ölüp de yerine oğlu Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) (1444 - 1446, 1451 - 1481) padişah olduğunda, artık Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı''nın tüm sarsıntılarını atlatmış ve kuruluş d...

Mihrî Hatun

Mihrî Hatun, (?-1506) Zeynep Hatun`la birlikte adı bilinen ilk Türk kadın şairlerindendir.

Maçka, İstanbul

Maçka, İstanbul ilinde, Avrupa yakasında bir semt adıdır.

Maçka, Beşiktaş

Maçka`, İstanbul ilinde, Avrupa yakasında bir semt adıdır.

Malkoçoğlu ailesi

Malkoçoğulları, adı Malkoç Bey olan ve I. Murad döneminden itibaren özellikle Balkan ülkelerine yapılan akınlarda görev yapmış, Türk kökenli bir akıncı beyinin soyundan gelen aile mensuplarına verilen addır.

Malkoçoğlu (aile)

Malkoçoğulları, adı Malkoç Bey olan ve I. Murad döneminden itibaren özellikle Balkan ülkelerine yapılan akınlarda görev yapmış, Türk kökenli bir akıncı beyinin soyundan gelen aile mensuplarına verilen addır.

Kürtün, Gümüşhane

Yörede yaşamın Milattan Önceki yıllara dayandığı varsayılmaktadır. Hitit Devleti`nin yıkılışından sonra Urartu hakimiyetine giren Kürtün, bulunduğu coğrafi konum itibariyle tarih boyunca tampon bölge olarak kalmıştır. Kürtün`ün Osmanlılar zamanındaki ismi...

Kalkandere, Rize

Kalkandere, Rize iline bağlı bir ilçedir. İlçenin bilinen en eski adı Karadere`dir. İlçe merkezinden geçmekte olan derenin yatağındaki kara taşların, suyun rengini kara göstermesi ilçenin bu adı almasına sebep olmuştur. Daha sonra bu ad Kalkandere olarak...

Hemşin, Rize

Hemşin, Rize`nin bir ilçesi. Hemşin ilçesi Rize`nin eski yerleşim birimlerinden olup, Rize`nin yeni bir ilçesidir. Denizden 19 km içerde, Rize`ye 57 km mesafededir. Yüzölçümü yaklaşık olarak 120 km² dir. İlçenin kuzeyinde Pazar ilçesi, batısında Çayeli v...

Hamzalı, Görele

Hamzalı Köyü Giresun ili Görele İlçesi Kırıklı Beldesi`ne bağlı, sahilden 11 km içerde yer alan bir köydür. Köy aşağı Hamzalı (Güney Mahalle) ve Dağhamza olarak iki mahalleye ayrılmış durumda iken daha sonradan Dağhamza mahallesi ayrılmış ve bu mahalleden...