Etiket: 1359

Murat I

I.MURAT

1. Murad

Boğdan Prensliği

Bu madde Boğdan Prensliği adlı Moldov ülkesi hakkındadır. Boğdan adlı bölge için Boğdan, Moldova adlı ülke için Moldova maddelerine bakabilirsiniz.

Boğdan Beyliği

Osmanlı Devleti’ne bağlı prenslik. Eski adı Moldovya olup, Osmanlı hâkimiyetine geçince Boğdan denilmiştir. Osmanlı târihi kaynaklarında bu bölge umumiyetle Kara-Boğdan şeklinde geçmektedir. Bu ifâdedeki kara kelimesi, boyun eğmiş, teslim olmuş mânâsına g...

Sultan Orhan

Sultan Murat

Sultan Murat 5 değişik Osmanlı padişahı anlamına gelebilir:

Orhan Gâzi

Orhan veya Orhan Gazi (Osmanlı Türkçesi:اورخان بك, Orhan Bey; 1281, Söğüt – Mart 1362, Bursa), Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır.

Murad Hudavendiğar

I. Murad, Murad Hüdavendigâr veya Gazi Hünkar (Osmanlı Türkçesi: اول مراد, Murad Bey, 29 Haziran 1326, Bursa – 28 Haziran 1389, Kosova), Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun'dur.

Katolonya Başkanları

Berenguer de Cruïlles 1359-1362

Gökçesu, Mengen

Gökçesu, Mengen ilçesinin 11 km batısında bulunan Gökçesu yöresinin tarihi milâttan önce devirlere rastlamaktadır.Yöre Bithynia krallığından Romalılara m.ö. 74 yılında geçmiş,daha sonrada Bizanslılar bu bölgeye hakim olmuştur.Bu gün daha Gökçesu vadisi bo...

Generalitat de Catalunya

Berenguer de Cruïlles 1359-1362

Boğdan

Boğdan bugünkü Moldova'ya ve Romanya'nın Moldova'ya komşu olan bazı bölümlerine Osmanlılar tarafından verilen isimdi. Bu bölgenin halkı öteden beri Moldova ismini kullandıkları halde Osmanlılar bölgeyi 1359-1365 yılları arasında yöneten Voyvoda I.

Birinci Murat

Babaeski, Kırklareli

Babaeski, Kırklareli'nin ilçesi.