Etiket: 13. yüzyıl

Maricourtlu Peter

Maricourtlu Peter, (Peter Peregrinus of Maricourt; ``Fransızca`` Pierre Pí¨lerin de Maricourt; ``Latince`` Petrus Peregrinus de Maharncuria) Fransız bilim adamı.

Kosova tarihi

Kosova tarihi günümüzdeki bağımsız Kosova Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalan toprakların tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar. Kosova'ya tarih öncesi dönemlerde yerleşen ilk Hint-Avrupa halkları İlliryalılar ve Traklardı.