Etiket: 1293

1878 Türk-Rus savaşı

İoannes Studios Kilisesi

Temple Bar

Osmanlı-Rus Harbi

III. Alaeddin Keykubat

II. Gıyaseddin Mesud

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus`un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti`nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad`la ye...

Türk askerî tarihi

Türk askerî tarihi dörtbin yıl öncesinden günümüze kadar süren dönem içinde ilk Türklerden günümüzdeki Türk Silahlı Kuvvetleri`ne kadarki askerî yapılanmayı ve savaşları içine alır. Türklerdeki askerî düzen siyasî düzen ile iç içe geçmiş ve tarih boyunca...

Türk askeri tarihi

Türk askerî tarihi dörtbin yıl öncesinden günümüze kadar süren dönem içinde ilk Türklerden günümüzdeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kadarki askerî yapılanmayı ve savaşları içine alır. Türklerdeki askerî düzen siyasî düzen ile iç içe geçmiş ve tarih boyunca...

III. Alaeddin Keykubad

III. Alaeddin Keykubad, (ö. 1303) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus`un torunudur.

Doksanüç Harbi

93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, (Rusça: Русско-турецкая война, Russko-Turetskaya voyna; 1877-1878) Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II.

1298

1298 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1297

1297 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1296

1296 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1295

1295 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler