Etiket: 1136

Afşarlar hanedanı

Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz bölüğünden Altıncısı; "Afşar"lardır. Belgeleri şudur : diye tanımladığı bir Oğuz boyudur.

Ortaçağ'da savaş

Ortaçağ`da savaş genellikle Ortaçağ Avrupası`nda kullanılan savaş tarzını anlatmak için kullanılır.

Müslüman bilim adamları

Müslüman bilim adamları ve yapmış olduğu keşifler:

Halifelerin listesi

Halifeler listesi, İslam peygamberi Muhammed'in ölümünden sonra Müslümanların dini liderliğini yapmış kişilerin listesidir.

Halifeler

Halifeler listesi, İslam peygamberi Muhammed'in ölümünden sonra Müslümanların dini liderliğini yapmış kişilerin listesidir.

Seia

Seia belediyesi, Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Serra da Estrela altbölgesinin belediyelerinden biridir.

Miranda do Douro

Miranda do Douro belediyesi, Portekiz'in Norte bölgesine bağlı Alto Trás-os-Montes altbölgesinin belediyelerinden biridir.

Miranda do Corvo

Mirando do Corvo belediyesi, Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Pinhal Interior Norte altbölgesinin belediyelerinden biridir.

Avşar boyu

Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz bölüğünden Altıncısı; "Afşar"lardır. Belgeleri şudur : diye tanımladığı bir Oğuz boyudur.

1141

1141 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1140

1140 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

1139

1139 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler