Etiket: Çepni

Ağasar vadisi

Trabzon ilinin Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçelerinin sınırları içerisinde yer alır.Sis dağının eteklerinden başlayıp Beşikdüzü ilçesinden Karadenize dökülen Ağasar deresine yataklık eden vadidir.Vadi coğrafik özelliğinin yanısıra, kültürel ve folklorik açıda...

Küresünniler

Küresünniler, İran`da Urumiye şehrinde yaşayan Türk boyudur. Bu boy Yavuz Sultan Selim`in İran seferi sırasında Şah İsmail`e yardım amacı ile Giresun bölgesinden göç etmiştir.

Türk Boylarının Tamgaları

Damga (Eski Türkçe; tamga) - bir şeyin üzerine bir işaret basmaya yarayan alet, mühür demektir. Ayrıca herhangi bir şeyin üzerine bu aletle bırakılmış olan işaret, iz anlamına da gelir.

Tamga (Türk Mitolojisi)

Damga (Eski Türkçe; tamga) - bir şeyin üzerine bir işaret basmaya yarayan alet, mühür demektir. Ayrıca herhangi bir şeyin üzerine bu aletle bırakılmış olan işaret, iz anlamına da gelir.

Tamga (Türk Boylarının)

Damga (Eski Türkçe; tamga) - bir şeyin üzerine bir işaret basmaya yarayan alet, mühür demektir. Ayrıca herhangi bir şeyin üzerine bu aletle bırakılmış olan işaret, iz anlamına da gelir.