Etiket: Çan

Zimmi

Zimmî İslâm devletinin egemenliğini kabul eden gayr-ı müslim kişilerdir. Zimmîlerin can, mal ve namus güvenliği, uyrukluğuna girdikleri İslâm devleti tarafından sağlanır. Buna karşılık zimmîler de devlete cizye vermekle yükümlüdürler.