Etiket: Çağatayca

Çagatayca

Çağatayca veya Çağatay Türkçesi Kuzey-Doğu Türkçesinin ikinci döneminin adıdır. 15. yüzyıl başlarında başlar, 20. yüzyıl başlarına kadar devam eder.

Telafer

Telafer, Irak`ta Musul iline bağlı ilçe. Musul`un 60 km kadar batısında yer alır, 220.000 civarındaki nüfusun tamamına yakını Sünni ve Şii Türkmen`dir. Bölgeye yerleşim, Osmanlı zamanında kurulan ve bugün hâlâ kalıntıları bulunan ileri karakol ile başlamı...

Jean-Louis Bacque Grammond

Jean-Louis Bacque Grammond, Fransız yazardır. Eski Türk edebiyatı üzerine yazıları vardır. Seydi Ali Reis`in Mir`at-ül Memalik`in Fransızca çevirisini yapmıştır.

Oğuz Kağan Destanı

Türk destanlarından. Hun-Oğuz destanları grubundandır. Oğuz Kağan Destanının beş ayrı yazması vardır. Çağatayca, Farsça ve Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, târihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Bu ya...

çağatayca

Çağatayca Çağatay Türkçesi olarak da bilinir, Türkçenin bir lehçesidir. Orta Asya Türk yazı dilinin geliştirilmesindeki üçüncü evreyi oluşturur.