--}}

Eski Osmanlı Topraklarında şu An Bulunan Devletler Listesi

Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler ve Osmanlı`ya bağlı kalma süreleri şu şekildedir:

Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler ve Osmanlı`ya bağlı kalma süreleri şu şekildedir:

Avrupa

döneminde Osmanlı`nın Avrupa`daki sınırı] Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyılda Lehistan krallığını himaye altına alarak, Belarus, Letonya, Litvanya ve Estonya topraklarına kadar olan bölgeyi himayesine almış, Baltık Denizi`ne kadar uzanmıştır. Fakat 30 yıl içinde doğal sınırlarına yani Slovakya gerisine çekilmek zorunda kalmıştır.

 • 21.Polonya (25 yıl)-himaye- ``Osmanlı adı: Lehistan``
 • 22.İtalya`nın güneydoğu kıyıları ``Otranto ve çevresi``(20 yıl)
 • 23.Arnavutluk (435 yıl)
 • 24.Belarus (25 yıl) -himaye-
 • 25.Litvanya (25 yıl)-himaye-
 • 26.Letonya (25 yıl) -himaye-
 • 27.Kosova (539 yıl)
 • 28.Voyvodina (166 yıl) ``Osmanlı adı: Banat``


AsyaAfrika

 • 43.Mısır (459 yıl)
 • 44.Libya (394 yıl) ``Osmanlı adı:Trablusgarp``
 • 45.Tunus (308 yıl)
 • 46.Cezayir (313 yıl)
 • 47.Sudan (397 yıl) ``Osmanlı adı: Nübye``
 • 48.Eritre (350 yıl) ``Osmanlı adı: Habeş``
 • 49.Cibuti (350 yıl)
 • 50.Somali (350 yıl) ``Osmanlı adı: Zeyla``
 • 51.Kenya sahilleri (350 yıl)
 • 52.Tanzanya sahilleri (250 yıl)
 • 53.Çad`ın kuzey bölgeleri (313 yıl) ``Osmanlı adı: Reşade``
 • 54.Nijer`in bir kısmı (300 yıl) ``Osmanlı adı: Kavar``


Hilafeten bağlı yerler

Osmanlı donanması`nın değişik sürelerde bulunduğu ülkeler

Osmanlı ordusunun değişik sürelerde bulunduğu ülkeler

Video

Osmanlı topraklarında bulunmuş devletler video gösterisi

Ottoman`s Territorys - Osmanlı Toprakları >> YouTube`de http://youtube.com/watch?v=gemCwtKsbeM

Kaynakça

KİTAPLAR

Ahmet KAVAS, Geçmişten Günümüze Afrika, İstanbul 2005, 202 s.

Ahmet KAVAS, Osmanlı-Afrika İlişkileri, TASAM Yayınları, İstanbul 2006, 224 s.

Numan HAZAR, Küreselleşme Sürecinde Türkiye - Afrika İlişkileri, Yeni Türkiye Yayınları; 14X21, 136 sayfa, Türkçe, K.Kapak. ISBN No: 9756782803

Hatice Uğur, Osmanlı Afrikası`nda Bir Sultanlık: Zengibar, İstanbul: Küre Yayınları, 2005. http://www.kureyayinlari.com/Icindekiler.aspx?KID=23

Türkiye Gazetesi Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi

1970 Hayat Ansiklopedisi

Erhan Afyoncu Sorularla Osmanlı İmparatorluğu

İlber Ortaylı Osmanlılar

DERGİLER

Ahmet KAVAS makaleleri;

Osmanlı Devleti`nin Afrika Kıtasında Hakimiyeti ve Nüfuzu”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, I, 421-430 (2000). Aynı makalenin İngilizce tercümesi. “The Dominance and Influence of the Ottoman Empire on the African Continent”, The Great Ottoman, Turkish Civilisation, Ankara 2000, I, s.248-258.

Osmanlı Devleti`nin Müslüman Harar Emirliğiyle Münasebetleri ve Hrıstiyan Habeşistan (Etiyopya) İmparatorluğu İle Yakınlaşmasına Etkisi”, Pax Ottomana Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ, Sota-Yeni Türkiye Yayınları, Haarlem-Ankara 2001, s.443-464.

Afrika`da Türkler`in Hakimiyeti ve Kurdukları Devletler”, Yeni Türkiye Dergisi Türkler Özel Sayısı, Ankara 2002, IX, s. 575-588.

“İki Kardeşe Bir Kitap: Trablusgarp. Mehmed Nuri ve Mahmud (Naci) Beylerin Hayatları”, Müteferrika, 16,111-127 (Güz 1999-2).

Büyük Sahra`da Gat Kazasının Kurulması ve Osmanlı Tevarik Münasebetleri”, İslam Araştırmaları Dergisi, 3, 171-196 (1999).

Osmanlı-Tibu Münasebetleri: Büyük Sahra`da Reşade (Çad) ve Kavar (Nijer) Kazalarının Kurulması”, İslam Araştırmaları Dergisi, 4, 69-104 (2000).

“Fransa`nın Kuzey ve Bati Afrika`da Uyguladığı İslam Siyaseti: Sultan Reşad`ın Yayınladığı Cihad Çağrısının Reddi Meselesi”, Dini Araştırmalar, 6, 23-50 (Nisan 2000).

“Afrika`nın Sömürgeleştirilmesi Öncesinde Rabih b. Fazlullah`ın Kurduğu Son Biladu`s-Sudan Devleti ve Fransa`yla Mücadelesi”, Osmanlı Araştırmaları, XX, 9-35, (2000).

Kuzey Afrika`da Bir Osmanlı Nesli: Kuloğulları”, Osmanlı Araştırmaları, sayı XXI, yıl 2001, s.31-68.

Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti: Kuzey Somali`de Zeyla İskelesinin Konumu (1265-1334/1849-1916), İslam Araştırmaları Dergisi, sayı: 5, 2001, s.109-134.

“Türk Akademik Araştırmalarında Fakir Bir Alan: Osmanlı Afrikası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Talid), Cilt:1, Sayı: 2, 2003, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, İstanbul, s.513-528.

“Türk Dış Siyasetinin Yeni Açılımı: Afrika”, Stratejik Öngörü, sayı:5, yıl: 2005, s.101-114.

“Türkiye-Libya İlişkileri”, Stratejik Öngörü, sayı:6, yıl: 2005, s.46-56.

KONGRELER

Osmanlı Afrikası araştırmacısı ve bilim adamı Doç.Dr. Ahmet KAVAS`ın Kongreleri:

L`activití© des Turcs au Tchad et au Niger de 1850 í  1913”, La civilisation islamique en Afrique de l`Ouest - Communications du Symposium International, 27-30 Dí©cembre 1996, Dakar, Sí©ní©gal, s.283-299.

Osmanlı Devleti`nin Kuzey Afrika`da Yerli Halkla Münasebetleri”, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul, 12-15 Nisan 1999.

“La mí©dersa moderne au Mali”, L`Islam politique en Afrique subsaharienne, Universití© Paris 7 / Denis Diderot ve CNRS, 28-29 Ekim 2002, Paris-Fransa.

“XXI. Yüzyılda Afrika Havzası”, XXI. Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), 28-30 Mart 2003 - İstanbul, İstanbul 2003, ss. 205-220.

L`attitude des Ottomans en face du colonialisme europí©enne en Afrique de l`Est”, The International Symposium on Islamic Civilisation in Eastern Africa, 15-17 Aralık 2003, Kampala-Uganda. (7 sayfa)

“Afrika`da Sömürgeciliğin XIX. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Kurulamamasında Osmanlı Devleti`nin Rolü”, I. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi, 23-24 Kasım 2005, İstanbul-Grand Cevahir Kongre Merkezi.

I. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi Sonuç Raporu/The 1est International Turkish-African Congress Final Repport, TASAM-Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Stratejik Rapor No:8, Aralık 2005, 24 s.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Eski Osmanlı Topraklarında şu An Bulunan Devletler Listesi
Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi