Erzincan (il)

Erzincan Doğu Anadolu Bölgesi`nde dokuz ilçeden oluşan bir ildir.

{{Trİl| İl adı=Erzincan| Bölge=Doğu Anadolu Bölgesi| Harita adı=Erzincan| Yüzölçümü=11.974| Nüfus=316.841| Nüfus yoğunluğu=26,46| Plaka kodu=24| Telefon kodu=446| İlçe sayısı=9| Vali=Refik Aslan Öztürk }}

Erzincan Doğu Anadolu Bölgesi`nde dokuz ilçeden oluşan bir ildir.

Tarih

Erzincan`ın İlkçağ tarihi hakkında esaslı bilgiye henüz sahip değiliz. Ne var ki MÖ ikinci bin yılda, bu yörede, Hurriler`in yaşadığını, ikinci bin yılın ilk yarısı başlarında da Hayaslılar`la Azziler`in hüküm sürdüğü bilinmektedir. Anadolu`da M.Ö. 1050-1180 arasında Hattuşaş`ı merkez yaparak büyük bir imparatorluk kuran Hititler yakın doğuyu egemenlikleri altına almışlardır. Erzincan ve yöresinde Hititler`e ait bir yerleşim merkezine rastlanmamışsa da, bu yörenin Hitit egemenliği altında kaldığından da hiç şüphe yoktur. Doğu Anadolu`da kurulan ilkçağ devletlerinden biri Urartular`dır. M.Ö. 900 yıllarında kurulan bu devlet Van`ı (Tuşpa) başkent yapmış, sınırlarını Hazar Denizi`nden Malatya`ya, kuzeyde Erzurum ve Erzincan`dan güneyde Halep ve Musul`a kadar genişletmiştir. Erzincan yakınlarında Altıntepe`de 1953`te yapılan kazıda Urartular`a ait birçok eser çıkarılmış, bu yörenin Urartu egemenliği altında kaldığı kanıtlanmıştır. Çeşitli saldırılara maruz kalan Urartu şehirleri, teker teker tahrip edilirken Medler`in Anadolu`yu istilası sırasında M.Ö. 600 yıllarında tamamen ortadan kaldırılmıştır. M.Ö. 612`de Erzincan ve yöresi Urartular`ı yenerek Anadolu`yu istilaya başlayan Medler`in eline geçti. Med Krallığı`nın Kyaksar döneminde Lidyalılar`la yaptığı savaşlar, muhtemelen Erzincan ve civarında cereyan etmiştir. Bu yöreler M.Ö.550 civarında bu kez Persler`in eline geçmiştir. Hititler`in Anadolu`yu istila ettikleri sırada, İran yaylasını da Persler ele geçirdiler. Persler`in yükselişi daha çok Ciroz (M.Ö. 550-530) ve Kampis (M.Ö. 530-520) dönemlerine raslar. Bu dönemde Erzincan ve çevresi de Persler`in eline geçer. Persler`den sonra Anadolu Makendonyalılar`ın eline geçmiştir. Roma İmparatorluğu ordusu M.Ö. 70 tarihinde Doğu Anadolu`yu ele geçirmeye başlayarak Elazığ yöresindeki Safen (Harput) Kralığı`nı yıktıktan sonra, Tigran Ordusunu da yenilgiye uğratmıştır. Bu sırada (M.Ö. 68) Pontuslular da Erzincan yörelerinde Roma üstünlüğüne son vermişlerdir. İran ile Bizans arasında sürekli savaşlara sahne olan Erzincan ve yöresi, en son Bizans imparatoru Heraklius tarafından 629 tarihinde yenilgiye uğratılan İran`dan geri alınmıştır. Halife Hz. Osman (644-656) zamanında Habib bin Mesleme 655 senesinde Erzincan ve yöresini ele geçirerek, bu bölgeyi tamamen Müslümanların yönetimine kattı. Erzincan ve yöresi Abbasiler döneminde de çeşitli saldırılara maruz kaldı. Halife Mütevekkil Alallah (847-861) döneminde Malatya Valisi Ömer bin Abdullah, Arapgir, Eğin, Kemah, Erzincan ve Trabzon kentlerini Bizanslılar`dan geri aldı (859). Böylece Erzincan tekrar Arapların hakimiyetine geçti. Türkler`in Anadolu`ya daha önce akınlar yaptılarsa da, Türkler`in Anadolu`yu vatan edinmeleri genel kanaate göre Malazgirt (1071) zaferinden sonradır. Alparslan`ın komutanlarından olan Mengücek Ahmet Gazi, Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar yörelerini hakimiyeti altına aldı. Kemah`ı merkez yaptı. Ahmet Gazi`nin ölümü üzerine (1114) yerine oğlu İshak Bey geçti. Bu beyliği uzun süre yöneten İshak Bey ölünce (1124) yerine Melih Mahmut geçti. İshak Beyin oğulları onu tanımayınca, Mengücek devleti parçalandı. Kemah Melih Mahmut`a Erzincan Davut Şah`a, Divriği de Süleyman Şah`a düştü. Davut Şah`ın öldürülmesi üzerine (1151) Erzincan`a 13 yıl Süleyman Şah sahip olmuş; Davut Şah`ın oğlu Fahrettin Behram Şah (1165) yılında babasının tahtında oturunca, Mengücek Beyliği tekrar güçlenmiştir. Fahrettin Behram Şah`ın Kılıçarslan`ın damadı olması göz önünde bulundurulursa, Mengücek Selçuklu münasebeti daha iyi anlaşılır.

Erzincan`nın , Otlukbeli ilçesinde 11 Ağustos 1473 gününde ünlü Otlukbeli Savaşı gerçeklendi. Fatih Sultan Mehmet ile 100 000 Osmanlı asker ve Uzun Hasan Sultan ile 70 000 Akkoyunlu asker Otlukbeli`de savaşmeydanında savaşa karşı karşıya geldiler.

Sarıkamış savaşın galibi General Yudenic Rus Kafkasya Ordu komutanı olarak 1915 yılın yaz aylarında Anadoluya taaruza geçti ve Erzincana kadar Rus ordu birlikleri ile ilerlendi.

Kaynaklar

 • Erzincan Valiliği http://www.erzincan.gov.tr/


Linkler

 • Erzincan Valiliği http://www.erzincan.gov.tr/
 • Erzincan Resimleri
 • Refahiye Kaymakamlığı http://www.refahiye.gov.tr/
 • Refahiye Belediye Başkanlığı http://www.refahiye.bel.tr/
 • Çayırlı Net Forum http://www.cayirli.net/


}

Erzingan Erzincan

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Erzincan (il) ilgili konular

 • Aksaray

  Aksaray İç Anadolu bölgesinde Tuz Gölünün doğusunda yer alan il. Ankara, Nevşehir, Konya, Niğde ve Kırşehir arasında yer alır. NiğdeA
 • Uşak

  Uşak Türkiye'nin Ege bölgeside iç batı Anadolu bölümünde yer alan il. İl toprakları 38° 12’ ve 38° 56’ kuzey enlemleriyle 28° 48’ v
 • Ağrı

  Ağrı, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan il ve il merkezi kent. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı bu ilde yer alamktad
 • Il

  İl, merkezî yönetimin taşra birimlerinin en büyüğüne verilen isim. Merkezî yönetimin kendi taşra temsilcilerine yetki devretmesi anlamına
 • Nevşehir

  Nevşehir Türkiye'de İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde kalan il. İl toprakları 38° 12' ve 39° 20' kuzey enlemleriyle 34°
 • Erzincan (il)

  Erzincan Doğu Anadolu Bölgesi`nde dokuz ilçeden oluşan bir ildir.
 • Türkiye il alan kodları

  Türkiye`de her il için belirlenmiş 3 haneli il alan kodları bulunur. Arayan kişi kendi il kodundan çıkmak için önce 0 kodlar ardından da ula
 • Erzincan (merkez)

  Bu sayfa Erzincan ilinin şehir merkezini anlatmaktadır. Başlığın diğer anlamı için Erzincan (il) sayfasına gidiniz.
 • Gelişmişlik sırasına göre Türkiye'nin il merkezleri listesi

  2004 yılı Devlet Planlama Teşkilatı kaynaklarında gelişmişlik sırasına göre il merkezleri:
Erzincan (il)
Erzincan (il)