--}}

Ernest Belfort Bax

Ernest Belfort Bax (23 Temmuz 1854 - 26 Kasım 1926) Britanya'da Sosyal Demokratik Federasyon ile ilişkili sosyalist bir gazeteci ve filozofdu.

Ernest Belfort Bax (23 Temmuz 1854 - 26 Kasım 1926)Britanya'da Sosyal Demokratik Federasyon ile ilişkili sosyalist bir gazeteci ve filozofdu.

Leamington'da nonkonformist dindar bir ailede doğan Bax, Almanya'da felsefe tahsil ederken Marksizm ile tanıştı. Marks'ın fikirleriyle Kant, Schopenhauer ve Hartmann'ınkileri biraraya getirdi. Sosyalizm'in muhtemel metafizik ve etik uzantılarını keşfetmekte istekli olan Bax, kişisel ve toplumsal ve bilişsel (cognitive) ve duygusal (emotional) arasındaki karşıt çiftliği-dikotomi (dichotomy) yok etme amacıyla bir "sosyalizm dini"ni tarif etmeye girişti. Özgür işçileri küçük (petty) burjuvazinin ahlakçılığı olarak gördüğü organize dinden uzaklaştırma amacında olan ateşli bir ateistti.

Berlin'e giden Bax, Evening Standard'da gazetecilik yaptı. 1882'de İngiltere'ye döndüğünde SDF'ye katıldı ancak 1885'de hayal kırıklığına uğradı ve William Morris ile birlikte Sosyalist Parti'den ayrıldı. Anarşistlerin parti üzerinde kontrolleri ellerine geçirmelerinden sonra SDF'ye tekrar katıldı ve partinin gazetesi Justice'nin editörü ve partinin baş teorisyeni oldu. Partinin Labour Representation Committee'ye katılmasına karşı çıktı ve sonunda parti üyelerini komiteden ayrılmaya ikna etti.

Bax, tüm yaşamı boyunca ekonomik koşulları sosyalizmin olgunlaşması için gerekli gördü ancak bu ilerlemenin çalışan sınıfların eğitiminin eksikliğinden dolayı engellendiğini hissetmişti.

Başlangıçta aşırı bir milliyetçilik karşıtı olan Bax, I.Dünya Savaşı'nda İngiltere'yi desteklemeye başladı fakat bu desteğe kadar mesleği avukatlığa yoğunlaşmış ve politikayla çok az ilgilenmişti.

Wikipedia'dan çevrildi.

Kaynak

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Belfort_Bax

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ernest Belfort Bax
Ernest Belfort Bax