Ermeni

Ermeni, Ermenistan'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan bir millete verilen genel addır.

Ermeni, Ermenistan'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan bir millete verilen genel addır.

Rakamlar tartışmalı olmakla birlikte yeryüzünde çeşitli ülkelere dağılmış 7 milyon civarında Ermeni olduğu sanılmaktadır.Türkiye'deki Ermeni sayısı 45.000 civarındadır. Bunların büyük bir çoğunluğu İstanbul ve çevresinde yaşamaktadır. Bazı kaynaklar bu rakamı 35.000'e kadar indirmektedir. Sayıları azalmaktadır.

Ermenistan'daki Ermeni nüfusu resmi rakamlara göre 3 milyonu aşmaktadır. Ancak göçler ve misafir işçilikler ile birlikte bu rakamın 2-2,5 milyona kadar indiği sanılmaktadır.

Diasporada Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu ülkeler Rusya Federasyonu, ABD ve Fransa'dır. Ancak dünyada Ermeniler birçok ülkede yaşar. Bu kişilerin çoğu Ermenice konuşmaz. En çok konuşulan diller Rusça, İngilizce, Fransızca, Türkçe, Arapça ve Farsça'dır. Ayrıca Doğu ve Batı olmak üzere iki ayrı Ermenice konuşulmaktadır. Ermenilerin (Türkiye Ermenileri için de geçerli) ezici çoğunluğu Hıristiyan Ermeni Apostolik Kilisesi mensubu (Gregoryen), küçük bir bölümü Katolik, Protestan veya Müslüman'dır.

Türkiye Ermenileri (İran Ermenileri gibi) kendilerini Ermeni Diasporasından saymazlar. Anadolu'nun anavatanları olduğunu düşünürler.

İlgili başlıkar

Diğer anlamları

Ermeni

Türkçe Ermeni kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Armenian

Ermeni

ermenistan'da toplu olarak ve birçok ülkede dağınık olarak yaşayan bir soy ve bu soydan olan kimse.
bu soyla ilgili, bu soya özgü olan.

Ermeni

Türkçe Ermeni kelimesinin Fransızca karşılığı.
arménien/ne

Ermeni

Türkçe Ermeni kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Armenier
adj. armenisch

Ermeni

Ermenistan'da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ermeni ilgili konular

 • Ermeni

  Ermeni, Ermenistan'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan bir millete verilen genel addır.
 • Ermeni Sorunu

  Ermeni Sorunu'nundan 19. yüzyılın ikinci yarısında söz edilmeye başlanmıştır. "Ermeni Sorunu" için bir başlangıç noktası aramak ger
 • Ermeniler

  Ermeniler, çoğunluğu Ermenistan'da olmak üzere başta Rusya ve ABD'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan halka verilen ad. Yeryüzünde
 • Ermeni Tehciri

  Ermeni Tehciri, Türkiye Cumhuriyeti resmi tarih tezine göre I. Dünya Savaşı sırasinda Ermenilerin savaş sahasında kalmaları ve bazı zararlı
 • Ermeni soykırımı iddiaları

  Ermeni Soykırımı İddiaları (Sözde Ermeni Soykırımı ya da Asılsız Ermeni İddiaları), bazı tarihçilerin, Osmanlı Devleti'nin 1915 yılı
 • Ermeni Diasporası

  Ermenistan ve Türkiye dışında yaşayan ve kendisini bu adla değerlendiren Ermenilere verilen genel ad. Ermenistan dışında 3-4 milyon kadar erm
 • Ermeni Gönüllü Fedaileri

  Ermeni Gönüllü Fedaileri veya Kamovar Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız ordusu kontrolünde kurulan milis güçleri.
 • Ermenistan-Türkiye ilişkileri

  Ermenistan-Türkiye ilişkileri, Ermenistan ile Türkiye'nin 1918 yılından bu yana sürdürdüğü uluslararası politikaları içerir.
 • Batı Ermenicesi

  Batı Ermenicesi, Türkiye Ermenicesi veya İstanbul Ermenicesi (Ermenice: Արևմտահայերեն), bir Hint-Avrupa dili olan çağdaş Ermenice'n
Ermeni
Ermeni