Enzâl

Enzâl, Barınma imkânları ve azıkların (kumanya) temin edilmesi için sefere çıkan orduların emrine verilen hem bir vergi hem de bir görevdir.

Enzal, Barınma imkanları ve azıkların (kumanya) temin edilmesi için sefere çıkan orduların emrine verilen hem bir vergi hem de bir görevdir. Anlamı bilinmeyen ama olduğu sanılan diğer vergiler: * el-Kalaf, * el-Aksat, * el-A'şar, * Haşar es-Sür'dür.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Enzâl ilgili konular