--}}

Enlem

Dünya üzerindeki bir noktanın ekvator’a olan uzaklığının açısal değerine enlem denir. Ekvatorun güneyinde 90, kuzeyinde 90 adet olmak üzere toplam 180 enlem vardır.

Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığının açısal değerine enlem denir. Ekvatorun güneyinde 90, kuzeyinde 90 adet olmak üzere toplam 180 enlem vardır. ENLEM VE ETKİLERİ * Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru küçülür. Işınların atmosferdeki yolu uzar. Tutulma artar ve sıcaklık ta kutuplara doğru azalır. * Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğu kutuplara doğru azalır. * Matematik iklim kuşakları oluşur * Bitki örtüsü kutuplara doğru aralıksız kuşaklar oluşturur. * Tarımın yükselti sınırı, Toktağan kar sınırı (Daimi kar sınırı), Orman üst sınırı kutuplara doğru azalır. * Akarsuların donma süresi kutuplara doğru uzar. * Gece gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru artar. * Dünyanın çizgisel dönüş hızı kutuplara doğru azalır. Aynı Enlem Üzerindeki Merkezlerde Ortak Özellikler * Ekvatora ve kutuplara eşit uzaklıktadırlar. * Güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar. * Gece- gündüz süreleri birbirine eşittir. * Dünyanın çizgisel dönüş hızı aynıdır. * Aynı iklim kuşağındadırlar. Fakat aynı iklim özelliği görülmeyebilir (özel konumdan dolayı). * İki meridyen arasındaki mesafe aynıdır.

Diğer anlamları

Enlem

yeryüzünde herhangi bir noktanın düşey düzlemle, ekvator düzlemi arasında kalan açı. Bir yerin coğrafî enlemi, oranın meridyen çemberi üzerinde derece, dakika, saniye olarak hesaplanan ve bu yerin ekvatora olan uzaklığıdır. Teknik yönden değişik tipte enlemler olmasına rağmen, bunlar arasında fark çoz azdır. Haritacılık başta olmak üzere en çok kullanılanı coğrafî enlemlerdir. Bir noktanın coğrafî enlemi, o noktanın kutup yüksekliğine eşittir. Enlemler ekvatorda kutuba kadar 0oden 90oye kadar sayılıdır. Her enlem derecesi 60 dakikaya, bunlar da 60 saniyeye bölünür. Mesela İstanbul 41 derece, 0 dakika, 16 saniye kuzey enleminde yer alır. Bu değer şöyle gösterilir: 41o, 0’, 16”.

Enlemler ekvatora yakınlık ve uzaklıklarına göre aşağı enlemler, orta enlemler ve yukarı enlemler diye adlandırılırlar. Coğrafî enlemleri tesbit etmek için belirli kutup yıldızlarının görünüm açılarını almak yahut öğle güneşinin açısını sekstantla ölçmek gibi işlemler uygulanır. Bir derecelik enlem yayı yaklaşık olarak 111 kilometredir. Yeryüzünün basıklığı yüzünden bu uzunluk kutuplarda 111.900 km, ekvatorda ise 110.568 kilometredir.

Enlem ve boylamların insan hayatında büyük önemi vardır. Sefer halinde bulunan bir gemi veya uçak, bulunduğu yerin enlem ve boylamını belirterek yerini belli edebilir. Büyük denizlerde karşılaşılan bir hadise de bu değerle belirtilir.

Enlem

Türkçe Enlem kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. latitude

Enlem

yeryuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralelle ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi.

Enlem

Türkçe Enlem kelimesinin Fransızca karşılığı.
latitude [la]

Enlem

Türkçe Enlem kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Breite, Latitüde

İlgili konuları ara


Görüşler

  • GQDWBdMu Avatar
    GQDWBdMu - 2 ay önce
    20

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Enlem
Enlem