--}}

Enderun

II. Murad zamanında kurulup, zamanla çeşitli değişikliklere uğramakla beraber Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar (1908) varlığını sürdüren bir saray okuludur. Hristiyan ailelerden devşirilen çocukların zekî ve gösterişlileri saraya alınarak özel bir şekilde yetiştirilirlerdi.Fatih Sultan Mehmed döneminde geliştirilmiştir.

Birşeyin iç kısmı, dahili, iç yüzü, harem dairesi gibi anlamlara gelen (26) Enderun, mülki, idari ve diğer önemli kadronun yetiştirildiği yerlerdir. Osmanlı’yı Osmanlı yapan devlet adamı kadrosu bu mektepten yetişir ki, bugünkü Amerikan eğitim sisteminin temelini de bu mektebin işleyiş sistemi oluşturur.

Sultan İkinci Murad zamanında kurulan Enderun Mektebi gerçek kimliğine Fatih Sultan Mehmet zamanında kavuşmuştur. Fatih zamanında Enderun Mektebi yalnız bir devşirme mektebi olma hüviyetinden çıkarak, devletin korunması için gerekli mülki ve idari kadronun eğitimine de yönelmiştir.

Eğitim faaliyetine 1909’a kadar devam eden Enderun Mektebi, Türk eğitim tarihinde çok önemli bir yer tutar, dünya eğitim tarihinde Türklerin bir katkısı olarak geçer. (28)

Topkapı sarayında bulunan Enderun Mektebi; Birun (Dış Kısım), Enderun (İç Kısım) ve Harem bölümlerinden oluşan sarayın, Enderun kısmında bulunurdu.

Bu mekteplere Acemi Oğlanlardan seçilen öğrenciler alınırdı. Bunlar Enderun Mektebine hazırlık olarak Saray Mektebi’ne dağıtılırlardı. Bu hazırlık sarayları; Edirne sarayı, Galata Sarayı, İbrahimpaşa Sarayı ve İskender Sarayı olmak üzere dört taneydi. Bu sarayların eğitime tahsis edilmiş odalarında eğitim görürlerdi.

Enderun Mektebine Hıristiyan tebanın yetenekli çocukları alınırdı ki bu çocuklar akıllı ve zeki, kabiliyetli ve de yakışıklı idiler. Devşirme sistemiyle toplanan bu çocuklar Enderun’da iyi bir müslüman, güvenilir ve nitelikli bir devlet adamı ve usta bir sanatkar olarak yetiştirilirdi. Osmanlılar’a tabi olan ülkelerin rehine olarak İstanbul’a gönderdikleri çocukları da yine Enderun’da eğitilirlerdi.

Eğitim

Enderun’da eğitim şu dört konu üzerinde toplanmıştı:

 • Beden eğitimi yapılırdı.
 • Saray işlerini fiili olarak öğrenirlerdi.
 • Yeteneklerine uygun bir sanatta uzmanlaşırlardı.
 • Teorik bir öğretim görerek İslami bilgilerini artırırlardı.


Bu eğitim faaliyetleri bir bütün olarak yapılırdı. Eğitim-öğretim birbirini izleyen yedi odada verilirdi. Odalara “Koğuş” da denilirdi. Öğrenciler sarayda her odanın gereklerini yerine getirirlerdi. Odalardaki eğitim süresi bir ile iki yıl arasında değişirdi.

Görüldüğü gibi Enderun, aşağıdan yukarıya doğru 7 (yedi) odadan oluşuyordu. Bu odalar büyük oda, küçük oda, doğancılar odası, seferli odası, kiler odası, hazine odası ve has oda şeklinde sıralanmaktaydı. Öğrenciler odaların alt basamağında öğretime başlar, üste doğru yükselirdi. Öğretim, uygulamalı ve de teorik olarak iki şekilde yapılırdı. Uygulamalı olanlar; saray ve protokol hizmetleri, güreş, atlama, meç ve ok atma gibi spor çalışmaları, hat sanatı, müzik vb. gibi güzel sanatlardı. Teorik olanlar ise Türkçe, Arapça, Farsça, Sarf, Nahiv, Edebiyat, Tarih, Fen, Cebir ve İslami bilimler (hadis, tefsir, fıkıh, kelam gibi) idi.

Bu önemli eğitim kurumu Osmanlı devlet hayatına çok sayıda sadrazam, vezir, yüksek rütbeli asker ve bir çok hattat, şair, müzisyen, ressam ve minyatür ustası yetiştirmiştir.

Diğer anlamları

enderun

1 . Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer.
2 . Büyük sarayların iç bölümü.
3 . Devlet görevlilerini yetiştiren okul.

enderun

saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer. büyük sarayların iç bölümü. devlet görevlilerini yetiştiren okul.

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Enderun'la ilgili bilgileri okuduktan sonra kendimize O dönemde Enderun'da öğrenci olabilecek hiç mi Türk yoktu? diye sorup düşünmek gerekir.Enderundan yetişip Sadrazamlık gibi devletin yüksek kademelerinde görev yapanların Anadolu'da yaşayan Türk halkına nasıl bir bakış açısında olduğunuda irdelemek gerekir. Enderunu okurken yukarıda ifade etmeye çalıştığım bakış açılarından tekrar okumanız tavsiye edrim.Teşekkürler.

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Anadoluda yaşayan veyahut balkanlarda yaşayan Türk tebaada enderunda yetişecek zeki Türk evlatları elbetteki vardı. Ancak Türkler çok çabuk teşkilatlanan bir yapıya sahip oldukları için padişah merkezi otoritesini sağlamak amacıyla enderunda devşirme üsulu devlet adamları yetiştirmiştir. Çok küçük yaşlarda balkanlardan alınan bu çocuklar herhangi bir aşirete mensup değillerdir ve çocukluk döneminde ailesinden koparıldıkları için geçmişi hatırlamazlardı haliyle devlete isyan etmez kendilerini sadece siyasi işlere yoğunlaştırırlardı. Enderun okullarının kuruluş amacı budur.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Enderun
enderun