Emir AbdülkadirCezayir milli mücadele önderi, İslam alimi

1830 yılında Cezayir`in Fransa tarafından I. işgaline ilk direnen kişidir. 17 yıl Fransız işgaline karşı mücadele etmiştir. 17 yıl sonunda Fas`a iltica etmiştir. Fas ordularının Fransızlara yenilmesiyle kendiside Fransızlara esir düşmüştür. Fransa`da esir kalmıştır. Daha sonra Osmanlı topraklarına gitmesine izin verilmiştir. İstanbul`a gelişinde padişah tarafından karşılanmış ve kendisine Baş Kadılık teklif edilmiş ancak kabul etmemiştir. Bir süre sonra bir kısım Cezayirlinin yaşadığı Şam`a gitmiş ve orada yaşamış ve vefat etmiştir. Hayatı boyunca iki kere Hacca gitmiştir. İki defa da Kafkas direnişi önderi Şeyh Şamille görüşmüştür. Kabri daha sonra Cezayir`e nakledilmiştir. düzenle|Ocak 2008

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Emir Abdülkadir ilgili konular

 • Abdulkadir

  Abdülkadir aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Abdülkadir

  Abdülkadir aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Abdülkadir Cezayiri

  İslam kahramanlarından. 1808 (H.1223) yılında Maaskar şehri yakınında bulunan Kaytana çiftliğinde doğdu. Soyu hazret-i Hasan’a kadar uzan
 • Abdülkadir Çelebi

  Osmanlı Devletinin on ikinci şeyhülislamı. İsmi Abdülkadir bin Muhammed’dir. Ispartalı (Hamidli) Mehmed Efendinin oğludur. Bu sebeple Abdül
 • Kadiriyye

  Kadiriyye İslamiyette Ünlü tarikatlardan biri. İslam alimi ve tasavvuf büyüklerinden olan Abdülkadir Geylani hazretlerinin yoludur. İslamiyett
 • Abdülkadir Demirhindi

  Abdülkadir Demirhindi (d.
 • I. Abdülkadir Savaşı

  1832-1847 yılları arasında Fransızlara karşı yapılmış Cezayir kurtuluş savaşlarından ilki.
 • II. Abdülkadir Savaşı

  1832-1847 yılları arasında Fransızlara karşı yapılmış Cezayir kurtuluş savaşlarından ikincisi.
 • III. Abdülkadir Savaşı

  1832-1847 yılları arasında Fransızlara karşı yapılmış Cezayir kurtuluş savaşlarından üçüncüsü ve sonuncusu.