--}}

Elma Asidi

Elma Asidi Bir monoksi süksünik asit. Açık formülü: H ½ HO¾C¾COOH ½ H¾C¾COOH ½ H şeklinde olup, tabii olarak elma, üzüm, kiraz ve üvezde (uvazda) bulunur. Bu asidin tuzları da birçok bitkilerde vardır. Mesela, tütün yapraklarında kalsiyum, ravent’te potasyum tuzu halindedir. Elma asidinin polarize ışığı sağa ve sola çeviren şekilleri vardır. Elma asidi ince iğneler şeklinde kristalleşir. Suda ve alkolde çözünür. Hidrojen iyodürle, süksinik asite indirgenir. Isıtıldığında su ka

Elma Asidi Bir monoksi süksünik asit. Açık formülü:

H ½ HO¾C¾COOH ½ H¾C¾COOH ½ H

şeklinde olup, tabii olarak elma, üzüm, kiraz ve üvezde (uvazda) bulunur. Bu asidin tuzları da birçok bitkilerde vardır. Mesela, tütün yapraklarında kalsiyum, ravent’te potasyum tuzu halindedir. Elma asidinin polarize ışığı sağa ve sola çeviren şekilleri vardır. Elma asidi ince iğneler şeklinde kristalleşir. Suda ve alkolde çözünür. Hidrojen iyodürle, süksinik asite indirgenir. Isıtıldığında su kaybederek fumarik veya maleik asite dönüşür. Walden çevrilmesi olarak bilinen kimyasal olay ilk olarak P.Walden tarafından elma asidinde keşfedilmiştir.

Elma asidi, sentetik yoldan fumarik asite su katmakla, mono brom süksinik asiti gümüş hidroksitle indirgemekle, asparagin asidini nitröz asitle etkileştirmekle elde edilebilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.