--}}

Duman

Duman, katı, sıvı ve gaz olan cisimlerin karışımından meydana gelmiştir. Bu karışımların yapı ve özellikleri hep aynı olmaz. Duman ile sis birbirine çok benzeyen aslında aynı olmayan şeylerdir. Eğer gaz içinde ince sıvı damlacıkları yayılmış ise bu sistir. Duman ise katı, sıvı ve gazların karışımıdır. 

Duman Alm. Rauch (m), Fr. Fumee (f), İng. Smoke, fume. Yanan maddelerden çıkan siyah veya esmer renkli gaz içindeki katı tanecikler. Duman, katı, sıvı ve gaz olan cisimlerin karışımından meydana gelmiştir. Bu karışımların yapı ve özellikleri hep aynı olmaz. Duman ile sis birbirine çok benzeyen aslında aynı olmayan şeylerdir. Eğer gaz içinde ince sıvı damlacıkları yayılmış ise bu sistir. Duman ise katı, sıvı ve gazların karışımıdır. Bacadan ve vapurdan çıkan dumanda kül, yanmamış kömür, karbon (is), yoğunlaşmış su damlacıkları ve katran tanecikleri bulunur.

Duman rüzgar olmadığı zamanlarda düz olarak yükselir. Bacadan çıkan dumanın durumuna göre rüzgarın, şiddet ve istikameti anlaşılabilir. Duman yukarıya doğru yükselirken hava tabakalarına çarpar ve kendine uygun yol bulur. Kendisinde bulunan enerji zamanla kaybolur; rüzgar varsa duman hemen havaya karışır.

Duman dedektörü: Binalarda yangın çıkması durumunda, içeride bulunanları zamanında ikaz etmek amacıyla kullanılan alarm cihazıdır. Duman dedektörleri, dumanı algıladıklarında, tiz ve yüksek sesli sirenler çalmaya başlar ve bu arada flaşlar yanıp söner. Fotoelektrikli ve iyonlaşmalı olmak üzere başlıca iki tür duman dedektörü vardır. Bunlar, ışığa hassas fotosellerden faydalanılarak hazırlanmış fotoelektrikli duman dedektörü ve iyonlaşmalı duman dedektörleridir.

Fotoelektrikli dedektörlerin hassasiyeti daha düşük olduğundan, bu cihazlar umumiyetle yavaş veya içten yanma tehlikesinin daha büyük olduğu yerlerde kullanılır. İyonlaşmalı dedektörlerin algılama gücü daha yüksektir. Bu sebeble de, yangının hızla yayılma tehlikesinin bulunduğu binalarda kullanılır. Bugün birçok büyük merkezlerde, her iki duman dedektörü bir arada kullanılmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

duman

1 . Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz:
"Emin ol ki her sigara yakışta / Daha duman tüter tütmez ordayım."- B. S. Erdoğan.
2 . Havalanan tozların veya sisin oluşturduğu bulanıklık:
"Köyünün üstüne boz bir duman çökmüştü."- Y. Kemal.
3 . argoKötü, yaman:
"İşimiz duman. Hâlimiz duman."-
4 . argoEsrar.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
dumana boğmak , duman almak , duman altı etmek , duman altı olmak , duman attırmak , duman etmek , dumanı doğru çıksın , dumanı üstünde , dumanı vermek , (işi veya durumu) duman olmak

duman

Türkçe duman kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Duman] n. smoke, mist, fume, fog

duman

bir maddenin yanmasıyla çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara ya da esmer renkli gaz; kötü, yaman. havalanan ince tozların ya da sisin havada oluşturduğu bulanıklık; esrar. meyve, çiçek ya da içinde buz bulunan kapların üzerindeki buğumsu görüntü.

duman

Türkçe duman kelimesinin Fransızca karşılığı.
fumée [la], brume [la]

duman

Türkçe duman kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Nebel, Rauch

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Duman
duman