--}}

Donma

Alm. Gefrieren Fr. Se geler, se congeler İng. Freeze. Bir cismin sıvı hâlden katı hâle geçmesi. Cismin sıvı hâlden katı hâle geçtiği sıcaklık derecesine, o cismin donma veya katılaşma noktası denir. Bir cismin ergime ve donma noktaları aynıdır. Ergime ve donma süresince cismin sıcaklığı sâbit kalır. Katılaşma noktasında bulunan bir sıvının bir gramının katı hâle geçerken çevreye yaydığı ısı miktarına o cismin katılaşma (donma) ısısı denir. Bir cismin katılaşma ısısı, ergime ısısına eşittir.

Alm. Gefrieren Fr. Se geler, se congeler İng. Freeze. Bir cismin sıvı halden katı hale geçmesi. Cismin sıvı halden katı hale geçtiği sıcaklık derecesine, o cismin donma veya katılaşma noktası denir. Bir cismin ergime ve donma noktaları aynıdır. Ergime ve donma süresince cismin sıcaklığı sabit kalır. Katılaşma noktasında bulunan bir sıvının bir gramının katı hale geçerken çevreye yaydığı ısı miktarına o cismin katılaşma (donma) ısısı denir. Bir cismin katılaşma ısısı, ergime ısısına eşittir.

Donma olayı cisimlerin hacimlerinde de bir değişmeye sebeb olur. Donan cisimlerin hacmi genellikle küçülür. Bizmut, antimon ve su ise donma sırasında genleşirler ve hacimleri büyür. Kışın soğuk havalarda su borularının, otomobil radyatörlerinin, testilerin çatlamasının sebebi, suyun donarken hacminin büyümesidir.

Pekçok maddenin tersine, suyun donarken hacminin büyümesi, Allahü tealanın sayısız hikmetlerinden, sonsuz ilminin ve merhametinin alametlerinden sadece birisidir. Eğer diğer pekçok madde gibi suyun hacmi de donma sırasında küçülseydi, buzun yoğunluğu sudan daha büyük olacağı için, suyun yüzeyinde hasıl olan buz tabakaları dibe çökerlerdi. Böylece denizlerin ve göllerin dibi tamamen buz kaplı olurdu. Güneş ışınları belli bir derinlikten daha aşağılara ulaşamadığı için, dipteki buz tabakalarının erimesi de mümkün olamayacağından, deniz ve diğer sularda, bugün olduğu gibi canlılar yaşayamazdı. Belki gemi gibi deniz vasıtalarının çalışması da imkansız hale gelirdi.

Donma noktası, cismin saf olması ile ilgili olduğu gibi, basınç ile de ilgilidir. Su gibi donma sırasında genleşen cisimlerin üzerindeki basınç artarsa, donma noktası düşer. Tersine donma sırasında hacmi küçülen cisimlerin üzerindeki basınç artarsa, donma noktası yükselir.

Sarsıntısız olarak yavaş yavaş soğutulan bir sıvı, her zaman aynı sıcaklıkta donmayabilir. Bazı cisimler donma noktasından çok daha düşük sıcaklıklarda bile uzun süre sıvı halde kalabilir. Bu olaya “donmada gecikme” veya “aşırı ergime” denir. Donmada gecikmeye mani olmak için sıvıyı sarsmak gerekir.

Diğer anlamları

donma

Donmak işi.

donma

Türkçe donma kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. freezing n. freezing, freeze, frostbite, hardening, congealment, congelation

donma

donmak eylemi.

donma

Türkçe donma kelimesinin Fransızca karşılığı.
coagulation [la], congélation [la], gel [le], gelée [la], sclérose [la]

donma

Türkçe donma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vereisung

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.