--}}

Dodurga Boyu

Dodurga boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz bölüğünden onaltıncısı; "Tutırka"lardır. Belgeleri şudur : diye tanımladığı bir Oğuz boyudur.

Dodurga boyu Oğuz Kağan Destanı`na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Bu boyların Bozoklar kolundan (sağ kolundan) Oğuz Kağan`ın oğlu Ay Han`ın soyundan geldikleri kabul edilir.

Çorum`un bir ilçesi bu boyun mensupları ile bağlantılandırılabilecek şekilde Dodurga ismini taşımaktadır.

"Dodurga" kelimesi ``egemen`` anlamında kullanılmıştır. Tarih içinde Moğol unsurların da dahil olmuş bulunduğu bir boydur.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dodurga Boyu
Dodurga boyu