Dizi

Dizi, bir sıralı listedir. Bir küme gibi, ögelerden (bazen eleman veya terim de denir) oluşur.

Dizi, aşağıdaki anlamlara gelebilir: *Dizi, matematikte sıralı küme *Dizi, belli periyotlarda yayınlanan TV programı *Dizi, bilgisayar bilimlerinde bir veri yapısı

Diğer anlamları

Dizi

Türkçe Dizi kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Dizi] n. knee
n. row, series, string, progression, sequence, queue, battery, chain, cluster, course, cycle, order, range, rank, rope, round, serial, set, tier, train

Dizi

bir iplik ya da tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra.
herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri.

Dizi

Türkçe Dizi kelimesinin Fransızca karşılığı.
file [la], rang [le], rangée [la], série [la], alignement [le], chapelet [le], cordon [le], enfilade [la], jeu [le], ligne [la], rame [la], suite [la], travée [la]

Dizi

Türkçe Dizi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Reihe, Sequenz, Serie, Zeile

Dizi

Chain, order, sequence, strand

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dizi
Dizi