Diplomatik Devrim

Diplomatik Devrim 1756 yılında, Avrupa'da o zamana kadarki ittifakların bozularak yenilerinin kurulması olayıdır.

Diplomatik Devrim 1756 yılında, Avrupa'da o zamana kadarki ittifakların bozularak yenilerinin kurulması olayıdır.

Düşmanlıklar

İngiltere - Fransa

İngiltere - Fransa düşmanlığının kökleri Ortaçağ'a dayanmaktadır. XVIII.yüzyıla gelindiğinde, başta Amerika olmak üzere yeni kıtalarda sömürge yarışına giren bu iki ülke arasında deniz aşırı çatışmalar olmakta, bu da kıta politikasını etkilemekteydi.

Avusturya - Prusya

Avusturya, parçalanmış haldeki Alman devletlerini elinin altında tutmaya çalışıyordu ve tarihsel haklarını kullanıyordu. Yeni yeni büyümekte olan Prusya ise küçük devletleri yutarak Avusturya'nın otoritesini tehdit ediyordu. İki devletin çıkarları Silezya'da çakışınca diplomasi çıkmaza girdi.

Eski İttifaklar

İngiltere - Avusturya

İngiltere'nin kara ordusu Fransa ile başa çıkamazdı. Bu yüzden İngiltere, kıtada büyük bir askeri güce sahip olan Avusturya'ya yaklaştı. Avusturya tüm gücünü Prusya sınırına yığamıyordu çünkü batısında Fransa tehdidi vardı. Fransa ile Osmanlı arasındaki ittifak da Osmanlı'nın düşmanı olan Avusturya'yı sıkıştırmaktaydı. Bu yüzden Avusturya, Fransa'nın dikkatini başka yöne çekecek olan İngiltere ile ittifaka girdi.

Fransa - Prusya

Fransa, özellikle Kuzey İtalya'da Avusturya ile rekabet halindeydi. Prusya'nın Avusturya için tehdit oluşturması Fransa'nın ilgisini çekti ve Fransa, Prusya'ya yaklaştı. Prusya'nın ise Avusturya tarafından boğulmamak için sağlam bir müttefike gereksinimi vardı ve Avrupa'nın en güçlü kara ordusuna sahip olan Fransa ile işbirliğini kabul etti.

Politikalarda değişiklik

Avusturya Veraset Savaşı'nda Prusya'nın beklenmedik yükselişi dengeleri değiştirdi. 1756'da eski ittifaklar kırılarak yenileri oluşturuldu.

İngiltere - Prusya

Avusturya'nın hantal ordusu karşısında Prusya'nın başarılı olması, İngiltere'yi Prusya'ya yaklaştırdı. Prusya'nın topraklarını Almanya içlerine doğru genişletmesi, onu Fransa'nın karşısındaki yeni engel haline getiriyordu. Prusya'nın kıta Avrupasındaki yayılması, onu Fransa'dan uzaklaştırıyordu. Bu yüzden Prusya da İngiltere ile yeni bir ittifak kurmaya hevesliydi.

Fransa - Avusturya

Karada Prusya ile baş edemeyen Avusturya, denizci İngiltere yerine karacı Fransa ile birleşmenin daha yararlı olduğunu fark etti. Fransa ise gücünü Avusturya sınırında bekletmenin yükünden kurtulmak için Avusturya ile dostluk kurmayı kabul etti. Yeni düzen 1756'da Yedi Yıl Savaşı patlak verdiğinde Avrupa'da yeni ittifaklar şekillenmişti.

Yeni düzen

yarım asır boyunca Avrupa politikasına yön verdi. Sonrasında, Fransız Devrimi ile beraber dengeler değişecekti.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Diplomatik Devrim ilgili konular

 • Devrim

  Genel olarak, yer­leşik toplum düzenini, devlet ve toplum ya­pısını tümüyle değiştiren, köklü, hızlı ve kapsamlı dönüşüm.
 • Milli Birlik Komitesi Üyeleri

  Millî Birlik Komitesi'nin 38 üyesi şunlardır;Gürsel, Cemal Orgeneral .M.B.
 • Toplumsal Devrim

  Toplumsal devrim teriminin, sarf eden kişiye bağlı olarak farklı çağrışımları vardır.Anarşist bir tabir olarak "toplumsal devrim"
 • Devrim Yakut

  Devrim Yakut (d.
 • Devrim (politika)

  Devrim, inkılâp ya da ihtilâl, bir durumdan başka bir duruma geçiş, evrim, dönüşüm. Toplumsal değişimlerin insan iradesiyle hızlandırıl
 • Millî Demokratik Devrim

  Milli Demokratik Devrim, 1960'ların ikinci yarısında Türkiye İşçi Partisi (TİP) içindeki bölünmenin yönlerinden biridir. Özellikle Mehmet
 • Devrim Stadyumu

  Devrim Stadyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bulunan stadyum. Üzerindeki devrim yazısı nedeniyle bu şekilde adlandırılır. Devrim yazıs
 • Diplomatik Devrim

  Diplomatik Devrim 1756 yılında, Avrupa'da o zamana kadarki ittifakların bozularak yenilerinin kurulması olayıdır.