Demiryolu

Paralel iki çelik ray döşenmiş özel bir geçit yolu. Demiryolunda, herhangi bir hareket ettirici kuvvetle çekilen (buhar makineli, dizel motorlu ya da elektrik motorlu lokomotif) hareket edebilir. Materyal yük ve yolcu vagonu, vagonet...

Paralel iki çelik ray döşenmiş özel bir geçit yolu. Demiryolunda, herhangi bir hareket ettirici kuvvetle çekilen (buhar makineli, dizel motorlu ya da elektrik motorlu lokomotif) hareket edebilir. Materyal yük ve yolcu vagonu, vagonet v.s. işler. Ray dizileri arasındaki normal açıklık, bütün memleketlerde 143,5 santimdir. Buna karşılık yakın yerlere işleyen dar yolların çapı: 35-60 santim arasında değişebilir.

Demiryolları, bir ülkenin, iktisadi ticari askeri bakımlardan olduğu kadar sosyal bakımlardan da en önemli yollardır. Otomobil, uçak ve su yollarının yanında, dün olduğu kadar bugün de demiryolunun sağladığı faydalarda bir eksilme olmaması, demiryolunun kıymetini artıran özelliklerdir. Demiryolu, bir ülke de iktisadi ve ticari eşitliği sağlamak yanında, o ülkenin medeni seviyesini de düzenler, geri kalmış bölgelerin kısa zamanda kalkınmasında önemli rol oynar.

Tarih : Demiryolları, ingiltere'de doğmuş ve buradan dünyaya yayılmıştır. Fransız bilgini olan Deniş Papin, 1707 de buharla işleyen iki çarklı bir vapur yaptıktan sonra, James Watt buhar makinelerinin başka yerlerde de kullanılabileceğini ispat etmiş, 1821 yılında ingiltere'de George Stephenson, buharla işleyen ilk lokomotifi bulmuştur. ingiltere'de New Castle şehriyle çevresindeki maden ocakları arasında demir yolunda kömür yüklü katarları, saatte sekiz kilometre hızla çekmeyi başarmıştır. Bundan sonra lokomotif üzerinde yapılan devamlı araştırmalar sonucu, lokomotif biraz daha gelişmiş ve Mencesther - Liverpool hattı üzerinde 1829 yılında işleyen Rocket-Uçak fişek adlı lokomotifi ile Stephenson ,bu işi tatbik alanına koymak imkanını başarmıştır. Bu tarihten sonra, Fransa, Almanya, Amerika ve dünyanın öbür memleketlerinde demiryolu ve burada işleyen lokomotifler büyük gelişmeler kazanmış, böylece, demiryolu, en çok kullanılan yollar arasına katılmıştır.

Osmanlı imparatorluğu'nda ilk demiryolu 1860 yılında Köstence - Çernova arasında yapılmış; Anadolu'da ilk demiryolu ise 1866 yılında, bir İngiliz firması tarafından İzmir - Aydın arasında yapılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu devrinde sınırlarımız içinde 3.976 kilometre uzunluğunda demiryolu yapılmış, bu miktar Cumhuriyet devrinde 7.895 kilometreye ulaşmıştır.

Diğer anlamları

demiryolu

Türkçe demiryolu kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. railway n. railroad, railway, rail, road

demiryolu

lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü koşut iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu. bu yolların yönetimi.

demiryolu

Türkçe demiryolu kelimesinin Fransızca karşılığı.
chemin de fer, voie ferrée, rail [le]

demiryolu

Türkçe demiryolu kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Eisenbahn

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Demiryolu
demiryolu