--}}

Dekor

Dekor Alm. Dekoration, Ausstattung (f), Bühnenbild (n), Fr. Decor (m), İng. Decor. Bir sinema çekiminde veya tiyatro gösterisinde sahnenin seyircilerin göreceği tarzda olmasını sağlayan sanat ve teknik bütünlük. Tiyatro: Sahne dekorculuğu tiyatro ile gelişmiştir. Eski Yunan ve Roma tiyatrolarında sahne ilk kurulduğu şekilde kalır, değişmezdi. Sahne dekoru üç şekilde düzenlenirdi. Tragedyalarda (Trajedi: Acıklı konu) sütunlara; taşlamalarda, ağaç, dağ

Dekor Alm. Dekoration, Ausstattung (f), Bühnenbild (n), Fr. Decor (m), İng. Decor. Bir sinema çekiminde veya tiyatro gösterisinde sahnenin seyircilerin göreceği tarzda olmasını sağlayan sanat ve teknik bütünlük.

Tiyatro: Sahne dekorculuğu tiyatro ile gelişmiştir. Eski Yunan ve Roma tiyatrolarında sahne ilk kurulduğu şekilde kalır, değişmezdi. Sahne dekoru üç şekilde düzenlenirdi. Tragedyalarda (Trajedi: Acıklı konu) sütunlara; taşlamalarda, ağaç, dağ ve evlere; komedilerde, balkonlu evlere yer veren dekorlar kullanılırdı.

Günümüzdeki dekor anlayışı, gelişen tekniğin her türlü imkanlarından faydalanarak, Özellikle sahnelerin ışıklandırılması cihetine gidilerek önemli yenilik kazanmıştır. Romantik sahnelerden ziyade gerçekçi dekor anlayışı uygulanmaya başlanmıştır. Eseri sahneye koyanla, dekoru yapanın işbirliği, bu yeni uygulamayı kolaylaştırmıştır. Stanislawski, Reinhardt, Appia, Craig, Copeau, Pitoeff, Tairov, Piscator, bu işbirliğini sağlayanların en belirgin örnekleridir. Bundan başka, Stanislawski ile Reinhardt döner sahne kullanarak, görülmemiş sahne hilelerine başvurmuşlar ve seyircileri etkileyici başarılar elde etmişlerdir. Ayrıca Piscator, sahnelemede sinemadan faydalanmış, bu alanda ilgi çekici yeniliklere gidilmiştir.

Sinema: Sinemada dekor, kameramanın sahneleri alış şekline göre değişir. Burada seyirci, sahneyi dıştan seyretmeyip, yapılan işin kapsamına göre sahnenin içine girerek, konunun bir parçası haline gelir. İnsan unsuru yanında, sinemada eşya da önemli bir dekor unsuru olabilir. Yerinde ve zamanında belli bir çerçeve içinde sahnelenen eşya, bir tiyatro oyuncusunun yüzü kadar anlamlı olabilir. Yönetmenin, hazırlanan filmin sahne düzeninde, dekoruna verdiği olağanüstü önemin sebebi de bir bakıma budur. Bir filmin dekoru ya özel olarak film stüdyolarında hazırlanır veya tabiat manzaralarından çekilir. Tabii dekorla (tabiat) yapma dekorun aynı filmde ve bir arada bulunması imkansız denecek ölçüde zordur. En azından çok güçtür. Fakat Sinemaskop, Todd A.O. Sinerama gibi yeni alış sistemlerinin geliştirdiği ve getirdiği yenilikler günümüzde sinema dekorculuğunu yeni teknik ve estetik sorularla başbaşa bırakmıştır. Şimdi sinema yapımcıları bu zorluklar içinde daha ilerilere doğru gitmektedirler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

dekor

1 . Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, aksesuar vb. ögelerin bütünü:
"Kampta kurduğumuz sahneyi, yaptığımız dekorları, oynadığımız oyunları anlatıyordu."- R. N. Güntekin.
2 . Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen.
3 . mecaziGörünüş, manzara:
"Münzevi çiftliğin dekorundan hazzetti."- R. H. Karay.

dekor

Osmanlıca dekor kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Süs. Bir sahneyi mütenasib bir nizamla süslemek.

dekor

Almanca dekor kelimesinin İngilizce karşılığı.
(der/das) n. decoration; decor, stage setting (in a theater)

dekor

Türkçe dekor kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Dekor (der/das) ] n. decoration; decor, stage setting (in a theater)
n. setting, decor, scene, scenery, adornment

dekor

tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan yapıtın yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli öğelerin (perde, aksesuar vb. nin) tümü.
bir yere süsleme amacıyla verilen düzen.
görünüş, manzara.

dekor

Almanca dekor kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. motif (m), décor (m)

dekor

Almanca dekor kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. decorazione (f)

dekor

Almanca dekor kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. decoración (f), adorno (m)

dekor

Almanca dekor kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. dekor (MN), motif (MN), süs (MN)

dekor

Türkçe dekor kelimesinin Fransızca karşılığı.
décor [le]

dekor

Türkçe dekor kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bühnenbild, Dekor, Verzierung

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dekor
dekor