Defterdar İskender Çelebi

İskender Çelebi (İskender Paşa) (ö. 1535), 16. yüzyıl Osmanlı devlet adamı.

İskender Çelebi (İskender Paşa) (ö. 1535), 16. yüzyıl Osmanlı devlet adamı. Kanuni devrinde başdefterlığa kadar yükselmiş, büyük bir güce ve zenginliğe kavuşmuş bir devlet adamıdır. Devletin sadece devlet adamlarıyla yönetilemeyeceği; sanatkarlara da ihtiyacı olduğu düşüncesinde idi. Başta Hayali olmak üzere devrin şairlerinin koruyucusu olmuştur. Yaşamı Peçevi tarihinde verilen bilgilere göre Hain Ahmed Paşa yetiştirmesi bir Osmanlı devlet adamıdır. Defterhaneye çırak olarak girdi ve başdefterdarlığa kadar yükseldi. Kanuni devrinde Pargalı İbrahim Paşa'ya seraskerlik görevi verildiğinde, İskender Çelebi'ye de asker kethüdalığı görevi verildi ve devletin askerine ait bütün işleri ona emanet edildi. Büyük bir zenginliğe ve güce sahip İskender Paşa’nın maiyetinde yedibin adamı olduğundan bahsedilir. Sadrazam İbrahim Paşa ile arasında yakın bir dostluk vardı. İskender Paşa, 24 Ekim 1534'te azlettirildi, azlinden 4 ay 20 gün sonra Bağdat'ta Atpazarında astırılmak suretiyle idam ettirildi.

Şair koruyuculuğu

İskender Çelebi, devrin şairlerinin koruyuculuğunu üstlenmiş bir devlet adamı idi. Başta Hayali olmak üzere Bursalı Rahmi, Yahya Beğ, İshak Çelebi, Nihali Çelebi, Celal Beğ, Figani, Hariri, Basiri, Riyazi, Latifi, Gazali, Emani, Refiki, Fevri gibi pek çok şairin kimini himayesine almış, kimini devlet büyüklerine tanıtmış, kimisini de yetiştirmiştir Bu nedenle pek çok şairin hayatı ile ilgili bilgi verilirken, "İskender Çelebi kullarındandır", " İskender Çelebi'ye dahil olmuş ", " İskender Çelebi'ye intisab etmiş ", "İskender Çelebi'nin yetiştirmesidir", "İskender Çelebi tarafından devlet ricaline tanıtılmış", "Defterdar İskender Çelebi muhasiplerindendir" şeklinde ifadelerle karşılaşılır. İskender Çelebi’nin kendisinin şiir yazdığına dair herhangi bir kayıt bulunmaz ancak şiire ve edebiyata vakıf biri olduğu bilinir. Kendisinden bahseden tezkirelerde ondan, "mürebbi-i ashab-ı hüner", "erkan-ı devletin yar-ı kadimi hususan yegane-i erbab-ı devlet", "ol asrın kerimi nice Hatem-i Tai gibi seha-yı kerimi", "Bilge kişilerin yardımcısı ve fasihlerin koruyucusu" vb. vasıflar sıralanmaktadır

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Defterdar İskender Çelebi ilgili konular

 • Hayali

  Hayali on altıncı yüzyıl divan şairi. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde şöhrete erişerek padişahın teveccüh ve iltifatını kazanan şai
 • Iskender

  İskender şu anlamlara gelebilir:* Büyük İskender, Makedonya kralı, imparator* Küçük İskender, Türk şair* İskender Kebap, yemek türü* İ
 • Eremya Çelebi Kömürcüyan

  Eremya Çelebi Kömürcüyan (1637-1695) bir Osmanlı şair, seyyah, diplomat ve tarihçisidir.
 • İskender Paşa Camii, İstanbul

  İskender Paşa Camii, Külliye, Beykoz ilçesi` nde, Kanlıca İskelesi` nin önündeki küçük meydanda bulunmaktadır. I. Süleyman (Kanuni) ve II
 • Bingöl (merkez)

  Bingöl, Bingöl ilinin merkezi olan şehirdir.
 • Yeremya Çelebi Kömürcüyan

  Yeremya Çelebi Kömürcüyan (1637-1695) bir Osmanlı şair, seyyah, diplomat ve tarihçisidir.
 • Mimar Sinan'ın eserleri

  Mimar Sinan toplam 375 mimari eser vermiştir.
 • İskenderpaşa Camii (Beykoz)

  İskender Paşa Camii, Külliye, Beykoz ilçesi’ nde, Kanlıca İskelesi’ nin önündeki küçük meydanda bulunmaktadır. I. Süleyman ( Kanuni)
 • Osmanlı başdefterdarları listesi

  Başdeftardar 14. yy ile 19. yy arasinda Osmanlı Devleti'nin en yüksek maliye görevlisi idi. Fatih'in kanunnamesine göre bașdefterdar padișahın
 • Defterdar İskender Çelebi

  İskender Çelebi (İskender Paşa) (ö. 1535), 16. yüzyıl Osmanlı devlet adamı.