Cemal Mersinli

Mersinli Mehmet Cemal Paşa (1875 Mersin - 7 Ekim 1941)

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: cemal mersinli, ali rıza paşa, amasya protokolü, asker, balkan savaşı, birinci ordu (osmanlı), dördüncü ordu (osmanlı), edirne, ferik, harp akademisi, isparta
Mersinli Mehmet Cemal Paşa (1875 Mersin - 7 Ekim 1941)

1875`de Mersin`de doğdu. Osman Hasip Bey`in oğludur. 1892`de Harbiye Mektebi (Harp Okulu)`ne girerek 1895`te Piyade Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Ardından Erkanı Harbiye Mektebi (Harp Akademisi)ne girerek 1898`de Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdi.

Genelkurmay 3.Şubesinden sonra 1898`de 2.Ordu emrine verildi. 1900`da Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) olarak Trakiya`da Demiryolları ve İstasyonların müfettişliğine getirildi. 1903`te Binbaşılığa yükseldikten sonra yarbay okarak 4.Ordu emrine verildi. Dersim İsyanı`nı bastırmasında gösterdiği üstün hizmetinden dolayı 1908`de Albay olup Harbiye Mektebi Kurmay Ödevleri Öğretmenliğine atandı. 1909`da ek görev olarak Tabya Öğretmenliğine de atandı. Genelkurmay Başkanlığı ve 2.Ordu Kurmay Başkanlığında görevlendirildikten sonra 1912`de İştip, Köprülü ve Üsküp yörelerinde tahkimat için kurulan komisyonda yer aldı.

Balkan Savaşı`na Batı Ordu Kurmay Başkanı, 42.Fırka ve 10.Fırka komutanı olarak katıldı. Kasım 1913`de 1.Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı, Nisan 1914`te Edirne Müstahkem Mevki Komutanı Yardımcılığına atandı. Ağustos 1914`te 8.Kolordu Komutanı olup Kasım 1914`te Mirliva (Tümgeneral)lığa yükseltildi. Ocak 1918`de 4.Ordu Komutanlığına atandı ve Temmuz 1918`de Ferik (Korgeneral)liğe yükseltildi. Nablus Hezimeti`nde Liman von Sanders Paşa`nın Yıldırım Orduları Grubu birliklerini 8.Ordu Komutanı İsmail Cevat Çobanlı ve 7.Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) ile birlikte yönetti.

Ocak 1919`da Yıldırım Kıt`aatı Müfettişliğine atandıktan sonra Konya`da bulunan 2.Ordu`nun Komutanı olarak Mustafa Kemal Paşa`nın düşüncelerine katıldığını bildirdi. Temmuz 1919`da Askeri Okullar Genel Müfettişliğine atandıktan sonra Ekim 1919`da Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı oldu. 20 Ekim 1919 tarihli Amasya Protokolü imzalandıktan sonra 16 Kasım`da Kuvayi Milliye`ye her türlü yardımın yapılacağını bildirdi. 20 Ocak 1920`de İtilaf Devletlerinin İsmail Cevat Paşa (Çobanlı) ile kendisinin görevden alınmasını istediği için istifa etti. 15 Mart`ta İngilizler tarafından tutuklanarak 18 Mart`ta Malta Adası`na sürgün edildi.

1 Kasım 1921`de İnebolu`ya çıkarak 29 Aralık 1921`de Isparta Milletvekili olarak T.B.M.M.`ye katıldı. İkinci Grup`ta yer aldı. 17 Haziran 1926`da Mustafa Kemal Paşa`ya suikast girişimi olay ile ilgili görülerek İzmir`de Ankara İstiklal Mahkemesince yargılandıysa da 13 Temmuz`da beraat edildi.

asker-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

ali rıza paşa amasya protokolü asker balkan savaşı birinci ordu (osmanlı) dördüncü ordu (osmanlı) edirne ferik harp akademisi isparta

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Dördüncü Ordu (Osmanlı)
1 yıl önce

4. Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan askeri reformlar sırasında 19. yüzyılın sonlarında kuruldu.

Dördüncü Ordu (Osmanlı), 13 Kasım, 1918, Beşinci Ordu (Osmanlı), Birinci Ordu (Osmanlı), Cemal Paşa, III Kolordu (Osmanlı), I Kolordu (Osmanlı), Kafkas Ordular Gurubu, Kuva-i İnzibatiye, Modern Osmanlı Askeri Birimleri
Türklerde güreş
2 yıl önce

Güreş Türklerin en eski sporlarından biridir. Güreş sözcüğünün kökeni, Özbek ve Başkurt Türklerinin "kures" sözcüğünden gelmektedir

Malta sürgünleri
3 yıl önce

Malta sürgünleri, İstanbul`un işgali sonrasında, 1919-1920 yıllarında işgal kuvvetlerince tutuklanarak bir İngiliz sömürgesi olan Malta`ya

Malta sürgünleri, 12 Eylül, 13 Haziran, 1919, 1920, 1922, 19 Ağustos, 20 Eylül, 20 Mayıs, 21 Eylül, 22 Mart
Cevat Rifat Atilhan
3 yıl önce

1892 senesinde İstanbul'da Vefada dünyaya gelmiştir. Babası Rifat Paşa Şam mutasarrıfıdır. Çocukluğunun ilk yılları Şam'da geçmiştir.

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)
3 yıl önce

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 1920'de son toplantısını yapmış, üyelerinin bazıları İstanbul'daki İtilaf Devletleri tarafından tutuklanmı

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920), 11 Nisan, 12 Ocak, 16 Mart, 17 Şubat, 18 Mart, 1919, 1920, Abdullah Azmi Torun, Adnan Adıvar, Afyonkarahisar
Sultan Vahdettin
1 yıl önce

Sultan Abdülmecid'in en küçük oğludur. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğinden, ağabeyi II. Abdülhamid'in himayesinde yetişti. Çok

Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul, Sevr Antlaşması, Padişah, Osmanlı tarihi, Osmanlı sülalesi
II. Gürsel Hükümeti
3 yıl önce

25 -II. Gürsel Hükümeti (05.01 .1961-20.11.1961) Başbakan: Cemal GÜRSEL Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Muharrem İhsan Kızı

4. Ordu (Osmanlı)
3 yıl önce

Osmanlı Cephesi (I. Dünya Savaşı)
3 yıl önce

Kaynaksız

Ali Galip olayı
1 yıl önce

Ali Galip Olayı, Sadrazam Damat Ferit Paşa hükûmetinin, Elazığ Valisi Ali Galip Bey’in önderliğinde Sivas Kongresinin yapılmasını engelle