--}}

Cağaloğlu, Eminönü

İstanbul Eminönü ilçesi sınırlar içinde bulunan tarihi semt.

İstanbul Eminönü ilçesi sınırlar içinde bulunan tarihi semt.

Cağaloğlu, Evliya Çelebi`nin belirttiğine göre, Osmanlı Dönemi`nde Ekabir Saraylarının bulunduğu bir semtti. Bunda semtin saraya yakın oluşunun önemli payı olmalıdır. 16. yüzyılın son çeyreğinde sadrazamlık yapan Çiğalazade Sinan Paşa`nın sarayının ve yaptırdığı hamamın bu bölgede bulunması semtin "Çiğalaoğlu" adını almasına sebep olmuştur. Çiğalaoğlu adı daha sonra halkın ağzında "Cağaloğlu"na dönmüştür. Osmanlı devletinn sadaret makamı ve devletin yönetim merkezi olan Babıali`nin varlığı semte daha 18. yüzyıldan itibaren özellik kazandırmış ve burası Osmanlı bürokrasisinin, sadaret mensuplarının, paşaların yaşadığı bir bölge halini almıştır. 1870`lerden sonra ise Cağaloğlu, Türk Basının merkezi haline gelmeye başlamıştır.

1990`ların ortasına kadar Türk basının merkezi olarak anılmasına rağmen birçok büyük gazetenin bu semtten taşınmasıyla eski etkisini kaybetmesine rağmen hala o günlerin etkisi olan kentin kültür merkezi olması durumu az da olsa semtte görülmektedir. Cağaloğlu ismi Cağalzade Sinan Paşa`dan geliyor.Kont Cigalo`nun soyundan geliyor.Bir İtalyan soylusu.Konağı ve yaptırdığı bazı vakıf eserleri burada olduğu için semtin adı onunla anılmış.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Cağaloğlu, Eminönü
Cağaloğlu, Eminönü