Bulgaristan Prensliği

Bulgaristan Prensliği (Bulgarca: Княжество България), Berlin Antlaşması'ndan (1878) sonra kurulan, Osmanlı Devleti'ne bağlı ama özerk devlet.

Bulgaristan Prensliği (Bulgarca: Княжество България),

Berlin Antlaşması

'ndan (1878) sonra kurulan, Osmanlı Devleti'ne bağlı ama özerk devlet. Arka plan 19. yüzyılda başlayan Bulgar Ulusal Uyanışı hareketi Bulgaristan'daki Osmanlı egemenliğine karşı bir dizi ayaklanmaya önayak oldu. 1860'lardan sonra Romanya'daki gizli Bulgar örgütleri ülkenin bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak genel bir ayaklanma başlatmak için hazırlıklara giriştiler. Bu örgütlerin önderleri arasında Vasil Levski, Hristo Botev ve Lyuben Karavelov bulunuyordu. Bunlardan Levski yakalandı ve öldürüldü. Ayaklanma Mayıs 1876'da, hazırlıklar henüz tamamlanmamışken başladı. Filibe Sancağı dışında pek yayılmayan ayaklanma şiddetli biçimde bastırıldı. Büyük devletler bu duruma seyirci kaldılar ama Sırbistan bir ay sonra, Rusya ise Nisan 1877'de Osmanlılara savaş ilan etti (93 Harbi). Çatalca'ya kadar ilerleyen Ruslar Bulgarların hemen bütün isteklerini karşılayan Ayastefanos Antlaşması'nı Osmanlılara zorla kabul ettirdi. Pirot, Üsküp, Ohri, Dibar, Kastoria ve Vranje'yi içine alan ve Balkan Yarımadası'nın beşte üçünü kapsayan yaklaşık 4 milyon nüfuslu bir Bulgar Prensliği kuruldu. Berlin Antlaşması Ama büyük devletler bu yeni devletin Rusya'ya bağlı olmasından korktuklarından duruma müdahale ettiler. Berlin Kongresi sonrasında imzalanan 13 Temmuz 1878 tarihli

Berlin Antlaşması

'yla Bulgaristan Prensliği'nin sınırları daraltıldı; Makedonya'nın hemen tamamı Osmanlılara geri verildi. Samokov, Pirot, Köstendil, Vranje ve Niş de Sırbistan'a bırakıldı. Bulgaristan Prensliği özerk ama Osmanlılara bağlı olacaktı. Benzer biçimde, Balkan ve Rodop dağları arasındaki bölge gene özerk ama Osmanlılara bağlı Doğu Rumeli Vilayeti kuruldu. Bağımsızlık 1903'teki Makedonya Ayaklanması Bulgaristan'ı Osmanlılarla savaşın eşiğine getirdi. 1908'deki II. Meşrutiyet'ten sonra Ferdinand ile Avusturya imparatoru I. Franz Joseph arasında bir uzlaşma sağlandı. 5 Ekim 1908'de, Avusturya'nın Bosna-Hersek'i ilhakından bir gün önce Ferdinand Doğu Rumeli'yi de kapsayacak biçimde Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etti, kendisi de çar unvanını aldı. Osmanlıların 4,8 milyon sterlin tazminat istemine karşılık Bulgaristan 1,5 milyon sterlin ödemeyi önerdi. Rusya'nın aradaki farkı Bulgaristan'a borç olarak vermeyi kabul etmesi üzerine Osmanlı da Bulgaristan'ın bağımsızlığını tanıdılar.

Dış bağlantılar

* Prens Alexandre Battenberg’in İttihat Beyannamesi ve Doğu Rumeli’nin Bulgaristan’a İlhakı * Bulgaristan Tarihi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bulgaristan Prensliği ilgili konular

 • Eflak Prensliği

  Eflak Prensliği veya Eflak Voyvodalığı (Rumence: Principatul Valahiei), 14. yüzyılın başında Karpatlar ile Tuna, Siret ve Milcov nehirleri ar
 • Eflak ve Boğdan Birleşik Prensliği

  Eflak ve Boğdan Birleşik Prensliği veya Romanya Prensliği, (Rumence: Principatele Unite ale Valahiei şi Moldovei, Principatele Unite Române) 185
 • Erdel Prensliği

  Erdel Prensliği adlı tarihi ülke hakkındadır. Erdel adlı tarihsel bölge için Erdel maddesine bakabilirsiniz.''
 • Tuna Prensliği

  Tuna Prensliği (Rumence: Principatele Dunărene) I. Carol'ün prens olması ile kurulmuş devlet. 1881 yılında prens I. Carol kendini kral ilan ede
 • İkinci Karadağ Harekatı

  İkinci Karadağ Harekatı Osmanlı Devleti toprakları içinde yeralan ancak 19. yüzyılda tamamen özerk olan Karadağ Prensliği'nin Hersek İsya
 • Boemondo

  Boemondo ya da Bohemond ya da Bohemund, çok seyrek Boamund, şu anlamlara gelebilir:
 • Bulgaristan Prensliği

  Bulgaristan Prensliği (Bulgarca: Княжество България), Berlin Antlaşması'ndan (1878) sonra kurulan, Osmanlı Devleti'ne bağlı ama