--}}

Buhar Basıncı

Sıvı veya katı buharının neden olduğu basınç.

Bir sıvı içinde bir katı madde çözülürse, sıvının buhar denge basıncı düşer. Örneğin, şekerli suyun buhar basıncı ,aynı sıcaklıktaki saf suyunkinden azdır.

Sıvıda çözünen katı maddenin miktarı artınca buhar basıncı daha çok düşer.

Bir sıvı içinde kaynama noktası bu sıvınınkinden daha düşük başka sıvı çözünürse buhar basıncı yükselebilir.

ÖRNEK:1 atm dış basınçta suyun kaynama noktası 100°C,etil alkolün 80°C ‘dir. Saf suda biraz alkol çözülürse,karışımın buhar basıncı,saf suyunkinden yüksek olur. Çünkü alkol daha çok buharlaşır ve buhar fazına daha çok molekül çıkmış olur. Sıcaklığın artmasıyla saf sıvıların ve çözeltilerin buhar basınçları artar.

ÖRNEK SORU:

I.Saf su II.Saf alkol(etil alkol) III.Alkol-su karışımı IV.%5’lik tuzlu su V.%10’luk tuzlu su

Aynı sıcaklıkta yukarıda verilenlerin denge buhar basınçları P1,P2,P3,P4,P5 ise büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

ÇÖZÜM:

Saf alkolün kaynama noktası, saf suyunkinden düşük olduğu için alkol daha kolay ve daha çok buharlaşır. Alkolün buhar basıncı suyunkinden büyük olur. Alkol-su karışımındaki alkolden dolayı, bu karıiımın buhar basıncıda suyunkinden yüksek olur. Tuzlu suyun buhar basıncı saf suyunkinden küçüktür.Tuzluluk oranı artınca buhar basıncı daha çok düşer. Bu nedenle P2>P3>P1>P4>P5 olmalıdır.

ÇÖZELTİLERDE DERİŞİM(KONSANTRASYON)

Bir çözeltinin belli bir miktarı (birim miktarı) içinde çözünmüş olan madde miktarına derişim(konsantrasyon) denir.Derişimin birimi,çözeltinin ve çözenin mitarlarının hangi birimlerden alınacağına bağlıdır. Çözelti miktarı cm³ cinsinden, çözünenin miktarı gr cinsinden olursa, derişimin birimi gr/cm³ olur.

Çözeltinin miktarı lt cinsinden, çözünenin miktarı mol cinsinden alınırsa, derişimin birimi mol/lt olur.mol/lt cinsinden derişime molar derişim denir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.