Bromat Asiti

BROMAT ASİDİ Alm. Bromsäure (f.), Fr. Acide (m.) bromique, İng. Bromic Acid. Formülü HBrO3 olup, hafif sarı renkli veya renksiz bir bileşik. Oldukça kararsız monabazik bir asit olup, sâdece oldukça seyreltik sulu çözeltide bulunabilir. 1826 yılında Fransız kimyâcısı A. Jerome Balard tarafından keşfedildi. Boyacılıkta, eczâcılıkta ve muhtelif kimyâsal madde îmâlâtında kullanılır. Baryum bromat çözeltisine sülfat asidi ilâvesiyle elde edilir. Bromat asidi 10

Alm. Bromsäure (f.), Fr. Acide (m.) bromique, İng. Bromic Acid. Formülü HBrO3 olup, hafif sarı renkli veya renksiz bir bileşik. Oldukça kararsız monabazik bir asit olup, sadece oldukça seyreltik sulu çözeltide bulunabilir. 1826 yılında Fransız kimyacısı A. Jerome Balard tarafından keşfedildi. Boyacılıkta, eczacılıkta ve muhtelif kimyasal madde imalatında kullanılır.

Baryum bromat çözeltisine sülfat asidi ilavesiyle elde edilir. Bromat asidi 100°C’de bozunarak, oksijen ve broma dönüşür. Bromat asidinin tuzlarına bromat denir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bromat Asiti ilgili konular

 • Elma asidi

  Elma Asidi Bir monoksi süksünik asit. Açık formülü: H ½ HO¾C¾COOH ½ H¾C¾COOH ½ H şeklinde olup, tabii olarak elma, üzüm, k
 • Bromat Asiti

  BROMAT ASİDİ Alm. Bromsäure (f.), Fr. Acide (m.) bromique, İng. Bromic Acid. Formülü HBrO3 olup, hafif sarı renkli veya renksiz bir bileşik. O
 • Mide öz suyu

  Mide öz suyu'nun salgılanması Gastrin hormonu tarafından sağlanır. Mide öz suyu içerisinde hidroklorik asit (HCl), pepsinojen ve süt çocukla
 • Dipeptid

  Dipeptit basit bir peptit bağı ile birbirine bağlanmış olan iki amino asiti barındıran bir moleküldür. Dipeptitler hidrolaz enzimi dipeptidil
 • Dipeptit

  Dipeptit basit bir peptit bağı ile birbirine bağlanmış olan iki amino asiti barındıran bir moleküldür. Dipeptitler hidrolaz enzimi dipeptidil
 • Eikosanoid

  Eikozanoid biyokimyada, 20 karbonlu çoklu doymamış yağ asiti araşidonattan (arachidonate) yapılı hormonlara (Prostaglandin, tromboksan ve löko
 • Borat (anlam ayrımı)

  Borat şu anlamlara geliyor olabilir.
 • Substrat düzeyinde fosforilasyon

  Substrat Düzeyinde Fosforilasyon (İng. substrate-level phosphorylation): Bütün fermentasyon çeşitlerinde, oksijenli solunumun başlangıcı glik