--}}

Bromat Asiti

BROMAT ASİDİ Alm. Bromsäure (f.), Fr. Acide (m.) bromique, İng. Bromic Acid. Formülü HBrO3 olup, hafif sarı renkli veya renksiz bir bileşik. Oldukça kararsız monabazik bir asit olup, sâdece oldukça seyreltik sulu çözeltide bulunabilir. 1826 yılında Fransız kimyâcısı A. Jerome Balard tarafından keşfedildi. Boyacılıkta, eczâcılıkta ve muhtelif kimyâsal madde îmâlâtında kullanılır. Baryum bromat çözeltisine sülfat asidi ilâvesiyle elde edilir. Bromat asidi 10

Alm. Bromsäure (f.), Fr. Acide (m.) bromique, İng. Bromic Acid. Formülü HBrO3 olup, hafif sarı renkli veya renksiz bir bileşik. Oldukça kararsız monabazik bir asit olup, sadece oldukça seyreltik sulu çözeltide bulunabilir. 1826 yılında Fransız kimyacısı A. Jerome Balard tarafından keşfedildi. Boyacılıkta, eczacılıkta ve muhtelif kimyasal madde imalatında kullanılır.

Baryum bromat çözeltisine sülfat asidi ilavesiyle elde edilir. Bromat asidi 100°C’de bozunarak, oksijen ve broma dönüşür. Bromat asidinin tuzlarına bromat denir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.