--}}

Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa

Bozoklu Mustafa Paşa II. Ahmet saltanatında, 27 Mart 1693 - 14 Mart 1694 tarihleri arasında onbir ay onsekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bozoklu Mustafa Paşa II. Ahmet saltanatında, 27 Mart 1693 - 14 Mart 1694 tarihleri arasında onbir ay onsekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Yozgat taraflarından olup babasının adı Derviş Mehmed`dir Sarayda yetişmiş, silahdarlıktan vezirliğe daha sonra kaptanpaşalığa tayin edilmiştir. Özi Valisi ve Lehistan cephesi serdarı olarak Kırım Hanlıüı kuvvetleriyle beraber Kamanice`yi Leh taaruzundan kurtarmıştır. 1690`da Şam bir sene sonra Trablusşam valiliklerinde bulunmuş ikinci vezir iken Hacı Ali Paşa`nın yerine 27 Mart 1693`de vezir-i azam olmuştur.

}

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.