--}}

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup,bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere ve Fransa'dır. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler`in en güçlü organıdır. Üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlüdür. Birleşmiş Milletler`in diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi`nin kararları, tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Bu bağlayıcılık, üye ülkelerin tamamına yakını tarafından imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Tüzüğü`nde açık bir şekilde belirtilmiştir.

Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup,bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir. Birleşmiş Milletler`in kurucu üyeleri olan Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çin Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere`dir. Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti, SSCB ve Çin Cumhuriyeri`nin halefleri olarak Konsey tarafından tanınmışlardır. Diğer 10 üye ülke ise her 2 yılda bir, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu`nda yapılan seçimlerle belirlenir. Konsey Başkanlığı ise ayda bir üye ülkeler arasında el değiştirir. Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden birisini aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

Güvenlik Konseyi'nin görevleri

  * Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.
  * Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak.
  * Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.
  * Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak.
  * Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu önermek.
  * Saldırganlara karşı askeri birlikler kurularak önlemler almak.


Güvenlik Konseyi'nin karar alma süreci

Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden birisini aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.

Konseye bağlı başlıca kuruluşlar şunlardır:

  * Ticaret ve Kalkınma Konferansı
  * Çocuklara Yardım Fonu
  * Mülteciler Yüksek Komiseri Ofisi
  * Dünya Gıda Konseyi
  * Dünya Gıda Programı
  * Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
  * Kalkınma Programı
  * Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü
  * Sinai Kalkınma Örgütü
  * Çevre Sorunları Programı
  * Birleşmiş Milletler Üniversitesi
  * Birleşmiş Milletler Özel Fonu
  * Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü
  * Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi