Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B.İ.İ.B.F.) kısaltması. B.İ.İ.B.F.Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B.İ.İ.B.F.) kısaltması. B.İ.İ.B.F. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi`ne bağlı fakültelerden. Çanakkale - Biga karayolu üzerinde prof.dr.Ramazan Aydın yerleşkesi`nde eğitim vermektedir.Fakültenin Biga`ya kurulması tamamen siyasi oyunlarla ilgilidir.Normalde yine merkeze verilmesi düşünülen fakülte dönemin Biga vekilleri tarafından ve Biga`lı olan o dönemlerin rektörü syn.Prof.Dr.RAMAZAN AYDIN tarafından bu ilçeye yerleştirilmiştir.BölümlerÖSS giriş puanları

2006 verilerine göre fakülte bölümlerine girişlerde alınan en düşük ve en yüksek puanlardır. En zor girilen bölümden, puanı en düşük bölüme doğru bir sıralama izlenmiştir.

Gündüz öğretimi

Sıra >| Bölüm || En Düşük || En Yüksek
| Uluslararası İlişkiler ||290,293 || 301,826
| Kamu Yönetimi || 284,780 || 293,175
| İşletme || 284,036 || 302,035
| Maliye || 282,978 || 296,976
| Çalışma Ekonomisi || 280,953 || 294,720
| İktisat || 280,584 || 289,867


İkinci öğretimSıra >| Bölüm || En Düşük || En Yüksek
| Uluslararası İlişkiler ||286,187 || 297,935
| İşletme || 280,512 || 291,033
| Çalışma Ekonomisi || 279,814 || 288,714
| Maliye || 279,389 || 288,490
| Kamu Yönetimi || 279,300 || 288,396
| İktisat || 278,353 || 290,609


Öğretim üyeleri

Fakülte eğitimlerini 37 öğretim üyesiyle eğitim vermektedir.

Akademik yayınlar

``ÇOMÜ``, BİİBF öğretim üyeleri ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel yayında eserlerini yayınlamaktadırlar. Ayrıca üniversitenin yayınlamakta olduğu ``Yönetim Bilimleri Dergisi`` (``Journal of Administrative Sciences``) de tanınmış bilimsel hakemli dergilerdendir.

Ayrıca fakülte öğretim üyeleri 100`den fazla eserin sahibidirler.Yönetim Bilimleri dergisi

Yılda 4 kez yayınlanır. Başta uluslararası ilişkiler, işletme, kamu yönetimi, maliye,iş hukuku, uluslararası hukuk, iktisat ve çalışma ekonomisi olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından Türkçe ve İngilizce makaleler ve kitap tahlilleri yayınlar. Yönetim merkezi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi`dir.

Halen 4. cildindedir.

Kongreler, toplantılar

BİİBF düzenli olarak çeşitli konferanslar, çalıştaylar ve kongreler düzenlemektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları KongresiII. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi`nin amacı, küresel eşitlik temelinde katılımcı demokrasinin gerçekleşmesinde, yönetsel dönüşümün sağlanmasında, merkezi ve yerel yönetimlerin geliştirilmesinde, yetki ve sorumluluğun devlet-yerel yönetimler-sivil inisiyatifler arasında dengelenmesinde ve karar alma süreçlerine katılımda, ekonomik katma değerin paylaşmasında ve evrensel hukukun uygulanmasında sivil toplum kuruluşlarının rolünü tartışmak ve sonuçları kamuoyuna duyurmaktır. Bu amaç doğrultusunda akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve yöneticilerini, özel sektör ve devletin ilgili kurum temsilci ve yöneticilerini bir araya getirerek, geniş bir bilimsel ve toplumsal platformda tartışmayı sağlamak, uygulamadaki sorun ve çözümleri paylaşmak ve sivil toplum kuruluşlarının sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunmayı hedeflenmektedir.
Fakültede,çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler,iktisat ve işletme bölümlerine rektör prof.dr.Ali Akdemir tarafından diğer bölümlerede fakültenin diğer hocaları tarafından ivedelikle 1.sınıf öğrencilerine Sivil Toplum Kuruluşları derside verilmektedir


Fakülte YönetimiBölüm başkanları

LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi