BEYTÜLLAH

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri ve hacca gittiklerinde ...

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri ve hacca gittiklerinde tavaf ettikleri kutsal yapı , Allahın evi.

Müslüman inancına göre bu yapı İbrahim Peygamber tarafından yapılmış tır. Yeri, daha sonra değiştirilmemiş bir çok tamirlere rağmen, esas şekli bozulmamıştır. Yapı kısmı dört cephelidir. Rükn denen köşeleri ayrı ayrı adlar alır: Kuzeye bakan köşeye Rükn-i Iraki , güneye bakan Rükn-i Yemani, batıya bakana �Rükn-i Şami�, doğuya bakana �Rükn-i Haceri'l Esved� denir. Ayrıca çeşitli adlarla anılan kutsal ve mübarek yerleri de vardır. Zemzem dağıtmak amacı ile kurulan Zemzem kuyusu da bu kutsal yerlerden Harem-i Şerif içindedir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

BEYTÜLLAH ilgili konular