Belgrad Kuşatması (1739)

Savaşın cepheleri

Savaşın cepheleri |tarih = Temmuz-18 Eylül 1739 |yer = Belgrad - Sırbistan |bölge = |sebep = |sonuç = Osmanlı zaferi-

Kuşatma

neticesi yapılan Belgrad Antlaşması ile Belgrad Osmanlılar eline geçti. |coğrafi_değişiklikler = |savaşan1 = Osmanlı İmparatorluğu |savaşan2 = Avusturya Arşidüklüğü |savaşan3 = |komutan1 = İvaz Mehmet Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa |komutan2 = Mareşal Wallis |komutan3 = |güç1 = |güç2 = |güç3 = |kayıp1 = |kayıp2 = |kayıp3 = |notlar = }} Belgrad

Kuşatma

, 1739 yılında yapılan Belgrad'ın tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmesini sağlayan kuşatma.

Kuşatma

Öncesi 1711 Prut savaşı sonrası Rusya'nın Polonya'ya ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına doğru yayılması önlenmişti; ancak Polonya kralı 2.Agustus ölünce hükümdarlık konusunda Lehistan'da iç savaş başladı.Bu başlayan veraset savaşında Rusya, Avusturya (Habsburg hanedanı) ile birlikte ölen eski Polonya Kralı 2.Agustus yerine seçilen Polonya kralı Saksonya Prensi 3.Agustus lehine müdahalede bulundular.Buna karşılık Fransa,İspanya (Burbon hanedanlığı)da bunun karşısında bir müdahalede bulundu. Rusya'nın yaptığı müdahalenin hem 1711 Prut anlaşmasına aykırılığını hem de kendi topraklarına doğru Rus yayılmasını hızlandıracağını düşünen Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya karşı bir savaşa girişti.Buna karşılık Avusturya'da Osmanlı'nın Bosna'da ki topraklarına el atmak için Rusya yanında savaşa girdi. İlk başta Avusturya ordusu Bosna'da çeşitli kaleleri ele geçirse de;2 büyük devlete karşı savaşmasına karşın Osmanlı İmparatorluğu Banja Luka Muharebesi gibi önemli bir muharebeyi kazanarak Bosna üzerinde Avusturya saldırısını durdurdu ve geri püskürttü ve karşı saldırıya geçerek Avusturya'nın Bosna'da işgal ettiği kaleleri geri aldı,daha da ilerleyen Osmanlı ordusu Pasarofça Antlaşması'nda kaybedilen Belgrad ve Romanya'daki topraklar için Avusturya'yı zorlamaya başladı.Avusturya buna karşılık Mareşal Wallis komutasında bir orduyu Osmanlı ordusu üzerine gönderdi ancak bu orduda Hisarcık Muharebesi'nde İvaz Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından ağır yenilgiye uğratıldı;çekilen avusturya ordusunu takip eden Osmanlı Kuvvetleri, Belgrad kalesinde bu orduyu ve kaleyi kuşattılar. Kuşatma Temmuz ayında İvaz Mehmet Paşa tarafından başlatılan kuşatmada Avusturya ordusuna karşı baskı ağustos ayında Banja luka Muharebesini kazanan eski sadrazam, Bosna Valisi Hekimoğlu Ali Paşa'nında kuşatmaya katılması ile dahada arttı.51 günlük kuşatmadan sonra Mareşal Wallis, Osmanlı ordusunun her an şehri alabileceğini,yardım gelmesininde mümkün olmadığını anladığından Avusturya'nın o bölgedeki Tuna filosunun Osmanlı ordusunun eline geçmemesi için yaktırttı ve barış görüşmelerine geçildi. Görüşmeler Avusturya diplomatı Wilhelm Reinhard von Neipperg ile Osmanlı diplomatı Koca Ragıp Paşa arasında yapılan ilk görüşmelerde Avusturya Belgrad kalesinin kendisinde kalması buna karşılık bir kısım Osmanlı'nın toprak kazanımlarını içeren teklif sundu bu teklif reddedildi,ikinci teklif olarak Belgrad kalesinin yıkılarak Osmanlıya teslimi teklifide kabul görmedi.Çıkmaza giren görüşmelerde Fransa, Louis Sauveur Villeneuve adlı büyükelçisini arabulucu olarak göndererek görüşmelere Osmanlı İmparatorluğu yanında müdahale etti. Bunun neticesinde 18 Eylül 1739'da antlaşma imzalanıp Belgrad Osmanlı İmparatorluğu'na teslim edildi.

Sonrası

Avustturya 1787-1791 Avusturya-Osmanlı savaşında geçici olarak Belgrad'ı tekrar işgal etsede yapılan antlaşma neticesi şehri Osmanlı İmparatoluğu'na teslim etmek zorunda kaldı ve bir daha Belgrad'ı geri alamadı.Belgrad 1815 Sırp isyanına kadar doğrudan doğruya Osmanlı İmparatorluğu elinde kaldı.1815'de Osmanlı'ya bağlı özerk Sırbistan'ın şehri oldu;1878 Berlin antlaşması ile Sırbistan bağımsız devlet olunca Belgrad'da resmi olarak Osmanlı İmparatorluğu elinden çıktı.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Belgrad Kuşatması (1739) ilgili konular

 • Belgrad Antlaşması (1739)

  Belgrad Antlaşması (1739) Osmanlı Devletinin 18 Eylül 1739 tarihinde Avusturya, 3 Ekim 1739 tarihinde de Rusya'yla imazalamış olduğu barış an
 • Saliha Sultan

  Saliha Sultan (1680-1739) Osmanlı padişahı I. Mahmut'nın annesi, Valide Sultan ve Sultan II. Mustafa'in eşiydi.
 • 1739

  1739 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
 • Osmanlı-Avusturya Savaşları

  Osmanlı-Avusturya Savaşları 16. yüzyıl - 18. yüzyıl arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya İmparatorluğu arasında savaşılmış s
 • Yeğen Mehmed Paşa

  Yeğen Mehmet Paşa I. Mahmut saltanatında, 19 Aralık 1737 - 22 Mart 1739 tarihleri arasında bir yıl üç ay dört gün sadrazamlık yapmış Osma
 • Belgrad Antlaşması

  Belgrad Antlaşması,Osmanlı Devleti tarafından,18 Eylül 1739`da önce Avusturya,hemen ardından 3 Ekim 1739`da Rusya ile yapılan antlaşmalara ve
 • Perekop Kuşatması (1736)

  Perekop Kuşatması, 1736 yılında Osmanlı, Kırım Hanlığı ve Rus İmparatorlukları arasında yaşanan savaş.
 • Belgrad Kuşatması (1739)

  Savaşın cepheleri
 • Niş Antlaşması (1739)

  Niş Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin 3 Ekim 1739 tarihinde de Rusya'yla imzalamış olduğu Belgrad Antlaşması'nın eki niteliğinde 1735-1739 Os