--}}

Bektaşi

Hacı Bektaş Veli’nin (1209-1271) düşünceleri çevresinde oluşan tarikat. Senkretist bir yapı arzeden Bektaşiliğin temel özellikleri arasında, en başta dört kapı ve dört inanç tasavvuru gelir.

Diğer anlamları

Bektaşi

Bektaşi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bektaşilik


bektaşi

Osmanlıca bektaşi kelimesinin Türkçe karşılığı.
Hacı Bektaş-ı Veli tarikatına mensub olan kimse.

bektaşi

hacı bektaş veli'nin tarikatına girmiş olan kimse.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bektaşi
bektaşi