--}}

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Tarihte ilk Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913’te Batı Trakya’da kurulmuştur. Garbi Trakya Müstakil Hükümeti adıyla da anılan bu Türk Cumhuriyeti Devleti’ni, hem Yunanistan hem de Bulgaristan tanır. Kuvay-ı Milliye tabiri ilk defa Batı Trakya mücadelesinde kullanılır.

Başkent: Gümülcine , şimdi Yunanistanda
Cumhurbaşkanı: Hoca Salih Efendi
Sınırlar: Tüm Batı Trakya (Doğuda Meriç, batıda Makedonya, Kuzeyde Bulgaristan - Rodop dağları ve güneyde Ege Denizi.)(Ortaköy köprüsü- Kırcaali –Makas- Mesta Karasu ve İskeçe üzerinden Akdeniz’e, Enez’den Gümülcine -İskeçe- Dedeağaç- Karağaç- Fere’ye- Koşukavak- Mestanlı ile çevrilidir.) Toplam yüzölçümü: 8.578 Km². Ordu: Çoğunlukla piyade,29,170 Genel kurmay Başkanı: Süleyman Askeri,P.Kur.Bnb.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Tarihte ilk Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913’te Batı Trakya’da kurulmuştur. Garbi Trakya Müstakil Hükümeti adıyla da anılan bu Türk Cumhuriyeti Devleti’ni, hem Yunanistan hem de Bulgaristan tanır. Kuvay-ı Milliye tabiri ilk defa Batı Trakya mücadelesinde kullanılır.

Bağımsızlığını ilan eden yeni yönetim, ilk olarak ülkenin sınırlarını belirlemiş, bağımsız devletin sembolü olan ay yıldızlı, yeşil, beyaz bayrağı resmi binalara çekmiş, 29.170 kişilik ordusunu kurup, bütçesini hazırlamış, pul bastırarak, pasaport uygulamasına geçmiştir. Bu arada Osmanlı yasa ve tüzükleri aynen kabul edilerek davalara da Garbi Trakya Adliyesi bakmaya başlamıştır.Samuel Karaso adında bir yahudi yurttaş görevlendirilerek resmi bir ajans kurulmuş ve Fransızca ve Türkçe olmak üzere “Müstakil/independant” adında bir gazete çıkarılmıştır. Ancak o dönemde Osmanlı Devleti, yeni kurulan bu Cumhuriyete dış baskıların da etkisiyle olumlu bakmıyordu. Buna ilaveten İstanbul’daki siyasi iktidar kavgası ve kargaşası Batı Trakya’da böyle bir bağımsız Türk devletiyle ilgilenme olanağını ortadan kaldırmıştı. Nitekim 29 Ekim 1913 tarihinde imzalanan İstanbul Anlaşmasıyla Osmanlı hükümeti, Batı Trakya'yı bütünüyle Bulgaristan’a bırakmıştır. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin toprakları, General Lazarof komutasındaki Bulgar kuvvetlerince 30 Ekim 1913 tarihine kadar tamamen işgal edilir ve bu devlet sona erer.

Milli Marşıey batıtrakya’lı asil türk çocuğu ne mutlu sana; sen hayat verdin kanınla milli kurtuluş savaşına; yüce kahramanlığın naksedildi cihanın her yanına; selam duruyor milletler senin şu milli bayrağına.

bastığın şu yerler senin şanlı şehitlerinde dolu; düşmanlar taciz edemez yüce kahramanların ruhunu;

şanlı şehitlerin sarılmış kurtuluş bayrağına; bu ne ulvi şereftir gömülmek ecdad toprağına; yurtta hürriyetin, istiklalin rüzgarı esiyor;

kahraman mücahitler şu pis esareti deviriyor;

bu şanlı milli istiklal savaşından asla dönülmez! karşımıza çelik ordular da çıksa, bizi ürkütemez!

biz; milli istiklal için meriç’i,karasu’yu aştık; bütün müstevlileri ezerek,yenerek hedefe ulaştık; balkan’larda şanlı bir cumhuriyet çığırını açtık; ilk defa hürriyet mes’alesini biz yaktık;

bu bayrak dalgalanacak, cumhuriyet yaşayacak! karşımızdaki düşmanlar bizden ürküp kaçacak!

binlerce yıl hür yaşayan bir milletin torunlarıyız; su steplerin kurd’u, arslan’ı göklerin kartalıyız; mücahitlerin hamlesi her zaman fırtınalar andırır; savaşta heybetimiz dehşetinden düşmanlar bayılır;

batı trakya cumhuriyeti yaşayacak,yaşayacak! terakkimizin karşısında milletler şaşıracak!

ey şirin batı trakya!... işte nihayet esaretten kurtuldun ey düşmanlar!... sanmayın savaşlardan bu millet yorgun; cumhuriyetin yüce bayrağı her an bu yurtta dalgalanacak; şu bütün batı trakyalılar kıyamete kadar hür yaşayacak!

Süleyman Askeri P.Kur.Bnb Batı trakya Türk cumhuriyeti Genel kurmay Başkanı Dedeağaç, 3 Eylül 1913

Kaynaklar

* Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti