--}}

Aventine Tepesi

Aventine Hill, Antik Roma`nın üzerine kurulduğu ünlü yedi tepeden birisidir. Roma kentinin onikinci rione`si olan Ripa`da bulunur.

Aventine Hill, Antik Roma`nın üzerine kurulduğu ünlü yedi tepeden birisidir. Roma kentinin onikinci rione`si olan Ripa`da bulunur.

Etimolojisi

Etimolojik olarak kökeni hem Aventinus hem de Herkül ve Latin kadın rahip Rhea`nın Aventinus olarak çağrılan oğluna kadar uzanır. Servius`un ``Aeneid`` vii.656`da yorumu şöyledir:

"Aventine, Roma`da bir tepedir. Bu adın, Tiber Nehri`nden kalkan ve etrafından yuva yapan kuşlardan (aves) türediği kabul edilir (8. kitapta okuduğunuz gibi bu kuşlar uğursuz kabul edilir). Bu inanışa, Aventinus adlı, yerli İtalyanların kralı olan ve Procas adlı ardılı ile birlikte her iki kralında aynı yerde öldürülüp gömülmüş olması neden olmuştur. Varro, her halukarda Romalılar arasında, Romulus`un Sabinelere bu dağı teklif ettiğini ve onlarından da bu bölgede bulunan Aventus nehrine istinaden bu adı verdiklerine inanıldığını ifade eder. Bu sebeple, başlangıçta adının Aventinus olduğu, kuşlar ya da yerel kral gibi farklı fikirlerin sonradan kabul edildiği var sayılır: bunlardan hangisi kabul edilirse edilsin, tam tersine herkül`ün bahsi geçen oğlu adını bu tepeden almıştır." Maurus Servius Honoratus, Vergilius`un Aeneis`i üzerine yorumlar


Alternatif bir etimoloji, doğrudan Roma`nın kuruluşundan gelir. Romulus, kuşları Palatine Tepesi`nden değil Aventine Tepesinden görmüş, böylece Aventine Tepesi Romulus`un kehanetini gördüğü yer olarak uygun bir biçimde adlandırılmıştır (kuşlar = "``aves``"). Skutsch, O. IV: Condendae Urbis Auspicia", ``The Classical Quarterly``, 1961. yeniden gözden geçirme 6 Mayıs 2007.

Mitoloji

Virgil, Herkül`ün öldürdüğü Cacus`un Aventine Tepesindeki bir mağarada yaşadığını yazar. Hercules, Cacus`u teslim etmek zorunda olduğu Geryoneus`un sığırları`nı çaldığı için öldürmüştü. ``Brill`s New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World``(Antik dünya ansiklopedisi). "Cacus", 2002. yeniden gözden geçirme 4 Mayıs 2007.

Livy`ye göre, Roma`nın kuruluşundan sonra Romus gözlem yeri için Aventineyi seçerken Romulus Palatine Tepesi`ni seçmiştir(Livy`nin 6. kitabı Ab urbe condita).

Her halukarda, aralarında Ennius ve Servius`un da bulunduğu bir çok kaynak, Romulus`u Aventine Tepesine yerleştirir. Böylece tepenin adının etimolojisi, Roma`nın kuruluşunda Romulus`un kuşları gördüğü yerle daha çok bağlantılıdır.

Modern zamanlar da, Aventine Tepesi aslınta iki tepeden oluşur: Kuzeybatı tepesi ve Güneydoğu tepesi . Romulus ve Romus`un zamanında, Aventine Tepesi sadece Kuzeybatı tepesinden oluşuyordu. Romus, Güneydoğu tepesine yerleşmişti. Aslında, Romulus`un yerleştiği Kuzeybatı tepesi ve Romus`un yerleştiği Güneydoğu tepesinin ikisi birlikte Aventine Tepesi adını alıyordu. Bunun bir sonucu olarak mitolojide Romulus ve Romus aynı tepede otururlar. İkizlerin farklı tepelerden kehanetlerine baktıkları genel inanışına uygun imajı sağlayabilmek için, Romulus`un pozisyonu şehri kurduğu Palatine Tepesi`ne değiştirilirken, Romus Aventine Tepesinde kalmıştır. Skutsch, O. IV: Condendae Urbis Auspicia", ``The Classical Quarterly``, 1961. yeniden gözden geçirme 6 Mayıs, 2007.

Tarihi

Antik ve Ortaçağ

Aventine Tepesi şehrin kuruluşundan sonr uzun bir süre Roma kentine layık bir yer haline gelemedi. Strabo`nun Coğrafyası, Aventine tepesinin M.Ö.640-616 yılları arasında saltanat süren Roma`nın beşinci kralı Ancus Marcius`un emriyle istilacılara karşı tahkim edildiğinden bahdeser.Strabo. "Geography", 6 Kasım 2006. yeniden gözden geçirme 8 Mayıs 2007. Genel Roma Mitolojisinde, Aventine tepesinin M.Ö. Altıncı yüzyıl ortalarında hüküm süren Roma`nın altıncı kralı Servius Tullius zamanında yapılan Servian Duvarı`nın inşaası ile birlikte şehre dahil edildiğine inanılır. Duvarın inşaa tarihi her halukarda, yapımında kullanılan tüf taşı`nın temin edildiği Veii`nin fethedildiği M.Ö. 393 yılından önce olamaz.

Bir çok bilim insanı duvarın, M.Ö. 387 yılındaki Galyalı akınları ve istilalarının ardından yapıldığına inanır. Aventine tepesi, M.Ö. 456 yılında geçen bir kanunla plebsler`e kendi mülklerini edinme hakkı verilmesine kadar tüm monarşi ve Cumhuriyetin erken dönemleri boyunca bir varoş olarak kaldı. Bu kanunun ardından, şehir genişlemeye başladı ve surları Aventine tepesi ve Campus Martius`a kadar genişletildi. Bu genişleme Galya`lıların Roma`yı ele geçirmelerini kolaylaştıracaktı. Bu işgal, aralarında Aventine tepesi`ninde bulunduğu şehrin dışında kalan yeni yerleşim yerleri için yeni bir duvar inşaa edilme sürecini hızlandırdı.Jesse Benedict Carter. "The Evolution of the City of Rome from Its Origin to the Gallic Catastrophe"](Roma kentinin başlangıçtan Galya felaketine kadar olan evrimi) ``Amerikan Pilizofi topluluğu etkinkileri``, 2 Eylül 1909. yeniden gözden geçirme 6 Mayıs 2007.

Modern

Faşist dönem boyunca, Giacomo Matteotti`nin öldürülmesinin ardından bir çok muhalefet milletvekili parlementodaki huzurlarının ve bunun sonucu olarak politik etkinliklerinin bozulmasını öne sürerek burada emekliye ayrılmışlardır.

Aventine, günümüzde ilgi çekici Mimari zenginlikleriyle Roma`nın elit bir yerleşim yeridir.

Popüler kültür kaynakları

Aventine Tepesi, Lindsey Davis tarafından yazılan ve zaman zaman İmparator Vespasian için çalışan ve Aventine`de yaşayan bir ispiyoncu olan Marcus Didius Falco`nun hayatının anlatıldığı Falko adlı tarihi roman serisinde aşağı tabakadan çalışanların yaşadığı bir yer olarak tasvir edilmiştir. Aynı imaj, Roma adlı TV serisinde de çizilmiş ve Aventine Lucius Vorenus`un evinin bulunduğu yer olarak tasvie edilmiştir. İkinci sezonda Vorenus ve arkadaşları Lejyoner Titus Pullo rekabet halinde oldukları diğer çetelere karşı güçlerini korumaya çalışmaktadırlar.

Kaynaklar  • Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Aventine_Hill |tarih=03 Ekim 2007 |dil=İngilizce |madde=Aventine Hill

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Aventine Tepesi
Aventine Tepesi