--}}

Ataşe

ATAŞE Alm. Attachc Attache, Fr. Attache, İng. Attache. Bir devletin başka bir devlette temsilcisi olan elçiliklerine müşavir olarak tayin ettiği görevli memur. Görevlendirme durumlarına göre, askeri ateşe, ticaret, basın ve kültür ataşesi gibi isim alırlar. Askeri ataşe: Elçiliğin askeri konulardaki müşaviridir. Silahlı Kuvvetleri yabancı ülkelerde temsil etmek üzere kara, hava, deniz subaylarından seçilerek görevlendirilir. Bu şahıslar, savaş anınd

Ataşe bir devletin başka bir devlette temsilcisi olan elçiliklerine müşavir olarak tayin ettiği görevli memur. Görevlendirme durumlarına göre, askeri ateşe, ticaret, basın ve kültür ataşesi gibi isim alırlar.

Askeri ataşe: Elçiliğin askeri konulardaki müşaviridir. Silahlı Kuvvetleri yabancı ülkelerde temsil etmek üzere kara, hava, deniz subaylarından seçilerek görevlendirilir. Bu şahıslar, savaş anında müttefik ülkedeki harekatı takib ederler. Barış anında o devletlerle yapılacak andlaşmalar, silah mübadelesi ve diğer konularda müşavirlik yaparlar.

Ticaret ataşesi: Bulunduğu ülke ile kendi memleketi arasında ticari münasebetleri geliştiren, bu konuda anlaşmaların yapılabilmesi için gerekli çalışmalarda bulunan elçilik görevlisi.

Basın ataşesi: Radyo ve televizyon, haber alma, basın, film konularında uzmanlaşan personelden teşkil edilen ve bu dalda müşavirlik yapan elçilik görevlisi.

Kültür ataşesi: Bulunduğu ülke ile kültürel bağlar kuran, bu hususta yeni çalışmalar yapan, kültür mübadelesi için gerekli hazırlıklarda bulunan memur.

Ataşeler, diplomatik dokunulmazlığa sahiptirler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

ataşe

Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı:
"Elçilik ataşelerinde yüzde otuz azaltılmaya gidilmelidir."- F. R. Atay.

ataşe

Türkçe ataşe kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. attache

ataşe

bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı.

ataşe

Türkçe ataşe kelimesinin Fransızca karşılığı.
attaché [le]

ataşe

Türkçe ataşe kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Attache

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.