Ankara Antlaşması (1921)

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) : T.B.M.M ve Fransız Hükümeti arasında Türk-Fransız Cephesindeki faaliyetleri durdurmuşdur. Güney sınırımızın taslak olarak belirlenmesine ama asıl politik kararların Lozan antlaşmasına bırakmıştır.

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) : T.B.M.M ve Fransız Hükümeti arasında Türk-Fransız Cephesindeki faaliyetleri durdurmuşdur. Güney sınırımızın taslak olarak belirlenmesine ama asıl politik kararların Lozan antlaşmasına bırakmıştır.

Doğu sorununda İngiltere, Yunanistan ve İtalya ile milli menfaatleri uyuşmayan Fransa, Sevr Antlaşması`nın imzalanmasından 3 ay önce Türk-Fransız Cephesi`nde geçici bir mütareke yaparak T.B.M.M ile ikili ilişkilere başlamıştı. Ancak, yeni T.B.M.M`ni bir siyasi mevcudiyet olarak kabul etmelerine rağmen Milli Hükümet`in Fransa ile ilişkileri daha ileri götürmesi mümkün olmamıştı.

Sakarya Zaferi`nin kazanılması ve Sovyet Rusya ile Ankara Hükümeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması, Türk-Fransız ilişkilerini de olumlu yönde etkiledi. Fransa Cumhuriyeti, eski bakanlarından Mösyö Franklen Buyyon`u gayriresmi olarak Ankara`ya gönderdi. 9 Haziran 1921`de Ankara`ya gelen Buyyon, Mustafa Kemal, Dışişleri Bakanı Vekili Yusuf Kemal Bey ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ile iki hafta kadar devam eden görüşmelerde bulundu. Özellikle, Mustafa Kemal ile Franklen Buyyon arasında yapılan görüşmelerde esas olarak "Misak-ı Milli" konusu ve yeni Türk Devleti`nin mevcudiyeti ele alındı. Franklen Buygon ve Fransa, "Misak-ı Milli"yi ve yeni devletin varlığım anlamalarına rağmen Yunan ileri harekatının sonucunu ve dolayısıyle Sakarya Zaferi`ni görmeden kesin bir teşebbüste bulunmadılar. Nihayet, Zafer, Fransızlar`ın bu tereddütünü ortadan kaldırdı ve iki ülke arasında Ankara Antlaşması imzalandı. Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek Bey in imzasi bulunmaktadir antlaşmanın altında.

Ankara Antlaşması ile İtilaf Devletleri Cephesi bozulmuş ve yeni Türk Devleti Fransa tarafından tanınmıştır. Bu anlaşma sonunda Güney Cephesindeki savaş resmen sona ermiş ve Türkiye`nin Güney hududu belirlenmiştir.

Nihayet bu antlaşma ile Türk milli emellerinin haklılığı ilk defa olarak batı devletlerinden birisi tarafından da resmen haklı görülmüş ve onaylanmıştır. Antlaşmanın imzalanmasını müteakip iki ülke aynı düzeyde temsilcilerini karşılıklı göndererek siyasi ilişkilerine süreklilik kazandırmışlardır. Fakat, bu antlaşma ile Fransa ve Türkiye arasındaki askeri harekat sona ermiş olmasına rağmen, Lozan müzakeresinde Fransa, İtilaf Devletleri safındaki yerini ve durumunu muhafaza etmiştir.

Ankara Antlaşmasının maddelerini Ankara İtilafnamesi sayfasında bulabılırsınız.

Vikikaynak|Ankara İtilafnamesi Kurtuluş Savaşı

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ankara Antlaşması (1921) ilgili konular

 • Londra Konferansı

  Londra Konferansı, 1912 ve 1921 Balkan Savaşı sırasında1912 Aralık ayının ortalarında aynı anda başlayan iki ayrı uluslararası konfera
 • Moskova Antlaşması

  Moskova Antlaşması, Rusya ile TBMM Hükümeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan antlaşma.
 • Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı

  Kurtuluş Savaşı, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun Müttefik devletlerince işgali sonucunda Misak-ı Milli sını
 • Gümrü Barış Anlaşması

  Rusya'nın durumundan yararlanarak kendi devletlerini kuran Ermeniler ve Gürcüler, Wilson İlkeleri'ni kendilerine göre yorumlayarak, Doğu Anadol
 • Kars Antlaşması

  (13 EKİM 1921)Sakarya Meydan Muharebesi'nin sağladığı siyasal kazançlardan biri de, Kars Antlaşması'ydı. Kars Antlaşması, Doğuda daha önc
 • Ankara Antlaşması

  Ankara Antlaşması, 1964 Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortak üyelik statüsü kuran andlaşma.
 • Türk-Yunan Cephesi

  Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kaderini tayin eden cephe. Düzenli ordunun kurulmasıyla Yunanlılara karşı savaşılmıştır.
 • Ankara Antlaşması (1921)

  Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) : T.B.M.M ve Fransız Hükümeti arasında Türk-Fransız Cephesindeki faaliyetleri durdurmuşdur. Güney sınırı
 • Ankara Anlaşması (1921)

  Ankara Anlaşması (20 Ekim 1921) : T.B.M.M ve Fransız Hükümeti arasında Türk-Fransız Cephesindeki faaliyetleri durdurmuştur. Güney sınırım
 • Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi

  Doğu Cephesi, Kurtuluş Savaşı sırasında 1919 - 1921 yılları arasında Türk Ermeni Savaşı (24 Temmuz - 7 Kasım 1920) dahil olmak üzere, Do