Ankara Andlaşması

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortak üyelik statüsü kuran andlaşma. Türkiye, Topluluğa ilk kez 31 Ağustos 1959'da başvurmuş, sözkonusu andlaşma 12 Eylül 1963'de imzalanarak ilgili ülkelerin parlamentolarında onaylandıktan sonra 1 Aralık 1964'te yürürlüğe girmiştir. Ankara Andlaşması'nın temel amacı, Türkiye ile Topluluk arasında aşamalı bir biçimde gümrük birliğinin kurulmasıdır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ankara Andlaşması ilgili konular

 • Ankara Andlaşması

  Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortak üyelik statüsü kuran andlaşma. Türkiye, Topluluğa ilk kez 31 Ağustos 1959'da başvur
 • Antarktik Andlaşması

  Antarktik Andlaşması, 1959 1 Aralık 1959 tarihinde Washington'da imzalanan ve Antartika kıtasının silahlandırılmasını önlemeyi amaçlaya
 • Berlin Andlaşması

  Berlin Andlaşması, 3 Haziran 1972 Berlin kentinin A.B.D., Sovyetler Birliği, Fransa ve İngiltere'nin yükümlülüğü altına konduğuna iliş
 • Brüksel Andlaşması

  Brüksel Andlaşması, 17 Mart 1948 17 Mart 1948 tarihinde Brüksel'de imzalanan savunma ve işbirliği andlaşması. İngiltere, Fransa, Hollanda,
 • Doğu Sorunu

  Doğu Sorunu (Eastern Question) Osmanlı Devleti'nin dağılmaya başlamasından sonra büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki rekabetlerini açı
 • Dunkirk Andlaşması

  Dunkirk Andlaşması, 4 Mart 1947 İngiltere ve Fransa arasında 50 yıllığına imzalan ve yeni bir Alman saldırganlığına karşı karşılık
 • İran-Irak Şattülarap Andlaşması

  İran-Irak Şattülarap Andlaşması: bkz. Cezayir Andlaşması
 • Ayastefanos Andlaşması

  Ayastefanos Antlaşması, 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonunda imzalanan barış antlaşmasıdır. 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878
 • Ege Adaları'nın Silahlandırılması

  1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması gereğince Yunanistan tarafından Limni, Semadirek ve Doğu Ege Adaları (Midil
 • Kuvvet Kullanmama İlkesi

  Birleşmiş Milletler sistemi içinde bir uluslararası hukuk ilkesi.