Anicca

Geçicilik anlamına gelen , Pali anicca (Sanskrit: anitya) kelimesi Budizm'de insanların yaşadığı alem olan olgular dünyasının üç özelliğinden biri olarak kabul edilir. Diğer iki özellik, ızdırap (Dukkha) ve benliksizlik (anatman)'dır. Tüm Budist okullarda temel kabul edilen geçicilik anlayışına göre, bu dünyada varolan her şey değişime tabidir. Bireyi oluşturan beş küme (skandha) de dahil, hiçbir madde veya kavram değişmeden kalamaz.

Geçicilik anlamına gelen , Pali anicca (Sanskrit: anitya) kelimesi Budizm'de insanların yaşadığı alem olan olgular dünyasının üç özelliğinden biri olarak kabul edilir. Diğer iki özellik, ızdırap (Dukkha) ve benliksizlik (anatman)'dır. Tüm Budist okullarda temel kabul edilen geçicilik anlayışına göre, bu dünyada varolan her şey değişime tabidir. Bireyi oluşturan beş küme (skandha) de dahil, hiçbir madde veya kavram değişmeden kalamaz. Değişim, zamana veya nesnelerin birbiriyle ilişkisine bağlı olarak gerçekleşir. Budist felsefeye göre, dünyada hiçbir şey biribirinden bağımsız olmadığı için, her şey değişime tabidir, ve dolayısıyla geçicidir. İnsanlar bu geçici dünyada bir takım şeylerin kalıcı olduğu sanrısına kapıldıkları, ve bu şeylere bağlanmaya çalıştıkları için, geçicilik ızdıraba neden olur. Budizm'de değişime tabi olmayan tek şey Nirvana'dır; çünkü nirvana dualist kavramlar, varlık ve yokluğun ötesindedir. Geleneksel metinler, dünyadaki diğer nesnelere bağımlı olmadığı için, nirvanayı yaratılmamış ve aşkın olarak nitelerler.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Anicca ilgili konular

 • Geçicilik

  Geçicilik anlamına gelen , Pali anicca (Sanskrit: anitya) kelimesi Budizm'de insanların yaşadığı alem olan olgular dünyasının üç özelliğ
 • Hans Georg Gadamer

  Hans Georg Gadamer, yorumbilgisine (hermenötik) yaptığı katkılarla bilinen ünlü Alman felsefeci. Hakikat ve Metot (Truth and Method) adlı kita
 • Kral Herod

  Kral Herod (İbranice: ``הוֹרְדוֹס``; Yunanca: ``ἡρῴdης``), (d. M.Ö. 74 - ö. M.Ö. 4 Kudüs), ayn
 • Güney Hiung-nu

  Güney Hiung-nu (Çince: 南匈奴 pinyin: nán xiōng nú,M.S. 48 - 216), Ho-han-ye yönetimindeki Doğu Hiung-nu'nun tekrar parçalanmasında Güne
 • Hirodes

  Hirodes (İbranice: ``הוֹרְדוֹס``; Yunanca: ``ἡρῴdης``), (d. M.Ö. 74 - ö. M.Ö. 4 Kudüs), aynı
 • Elmas Sutra

  Elmas Sutra (Sanskrit: वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमितासूत्र ''Vajracchedikā-prajñāpārami
 • Prajna

  ''Prajñā'' (Sanskritçe: प्रज्ञा) ''paññā'' (Pali) bilgelik, anlayış, sezgi, ya da kavrama berraklığı olarak çevrilebilir. Ki
 • Vipassana

  Vipassanā (Pāli) ya da vipaśyanā (विपश्यना, Sanskrit) kelime anlamıyla ''içgörü'' demektir; Budizm'de gerçekliğin doğasın
 • Budizm kavramları

  abhidhamma: Bir kutsal yazı kategorisi olup Budist öğretileri kullanarak bütün dünyevî fenomeni sistematik, somut biçimde açıklamaya çalı
 • Yeniden doğum

  Budist öğretiye gore, ''gelişim halindeki bilinç'' (Pali: ''samvattanika-viññana'') ya da ''bilinç akışı'' (Pali: ''viññana-sotam'', Sansk