--}}

Anadolu Öğretmen Lisesi

29 Şubat 1960 tarih ve 7439 sayılı Kanun`la "Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü" kurularak, çalışmalar yeni ve geniş bir statüye kavuşturulmuştur. 12 Mayıs 1992 tarihinde genel adı Anadolu Öğretmen Liseleri olarak değiştirilmiştir.