Akşemsettin

Akşemsettin, asıl adı ile Şeyh Mehmet Şemsettin Bin Hamza, 15. yüzyılın en büyük sufilerinden biridir. 1389 yılında Şam'da doğmuştur. Haci Bayram Veli'nin müridi ve Fatih Sultan Mehmet'in hocalarındandır.

Akşemsettin, asıl adı ile Şeyh Mehmet Şemsettin Bin Hamza, 15. yüzyılın en büyük sufilerinden biridir. 1389 yılında Şam'da doğmuştur. Haci Bayram Veli'nin müridi ve Fatih Sultan Mehmet'in hocalarındandır.

Tıp ile ilgili Türkçe yazdığı Maddet-ül Hayat ve Arapça yazdığı Hall-i Müşkilat ve Risalet-ün Nuriye adlı Tasavvuf kitapları bilinen ünlü eserleridir.

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1464 yılında yaptırılmış olan türbesi Bolu İlinin, Göynük ilçesindedir. İlçede her yil , İstanbul'un fetih günü olan 29 Mayıs tarihinde anma günleri düzenlenmektedir.

Ünlü İslam büyüğü Akşemsettin . Küçük yaşlardan itibaren ilme ve sanata karşı ilgi duydu. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra seçkin bilginler arasında yerini aldı. Üstün zekası ve anlayışı, yılmak bilmeyen çalışma gücüyle kendini kitaplara adadı. Başta İslami ilimler olmak üzere tıp, astronomi, biyoloji ve matematikte zamanın ünlülerinden oldu. Uzun yıllar Osmanlı medreselerinde çalışarak yüzlerce öğrenci yetiştirdi.

Tıp alanında önemli çalışmalar yaptı. Akşemsettin'in asıl ünü, büyük veli, Hacı Bayram Veli ile tanışmasından sonra başlamıştı. İlmi konulardaki önemli başarılardan sonra tasavvuf konusunda da ağırlığını göstermiş, daha sonra da II. Murad'ın emir ve isteğiyle Fatih Sultan Mehmed'in hocalığına tayin edilmişti. İstanbul'un fethi sırasında büyük yararlılıklar göstermiş, genç sultanı teşvik ederek zaferin kazanılmasında önemli katkılarda bulunmuştu. Fethin en önemli günlerinde Ebu Eyyub'el Ensari'nin kabrini bularak ordunun maneviyatını yükseltmişti. Dünya malına önem vermeyen ve Fatih Sultan Mehmed'in büyük saygı ve sevgisini kazanan Akşemsettin Fatih Sultan Han ile İstanbul'a ayak bastı ve kendisine verilen önem, bir ünlü olacak hikayeye dönüştü.

Beyaz atına binmiş,ordusunun önünde giren Fatih Sultan Han. İki yanında onu yetiştiren Akşemsettin, Mola Hüsrev ve Molla Gürani ile Istanbula giriyor. Türk Ordusunu karşılıyan şehir halkı yol boyunca dizilmiş,heyecanla ellerindeki çiçek demetlerini Padişaha sunmak için ileri atılıyor.

Şehir halkı ak sakalıyla ağır duruşuyla padişah sanıp çiçekleri Akşemsettine sunmaya çalışıyor. Akşemsettin atını geri çekip göz ucuyla Fatih'i göstererek: "Sultan Mehmet odur, çiçekleri ona veriniz", demek istiyor. Fatih Sultan Mehmet, çiçeklerle kendisine doğru yürüyenlere hocası Akşemsettin'i göstererek: "Gidiniz, çiçekleri gene ona veriniz. Sultan Mehmet benim, ama o, benim hocamdır", diyor.

Eserleri

 1. Risalet-ül-Nuriyye (Nur Risalesi)
 2. Def'ü Metain
 3. Risale-i Zikrullah
 4. Risale-i Şerh-i Ahval-i Hacı Bayram-ı Veli
 5. Makamat-ı Evliya (Velilerin Makamları)
 6. Maddet-ül-Hayat (Hayat Maddesi)
 7. Nasihatname-i Akşemseddin (Akşemseddin Nasihatnamesi)
 8. Kitab-ül-Tıp (Tıp Kitabı)
 9. Hall-i Müşkülat (Güçlüklerin Halli)


Kaynakça

 • Ahmet Özdemir , Hacı Bayram veli ve Eşrefoğlu Rumi - Toker Yayınları, İst. 2002


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  akşemsettin gerçekten iyi biriymiş valla fatih sultan mehmet i o okutmuş böyle nesiller yetişmesi çok normal çünkü fatih sultan mehmetin başarısı akşemsettine çekmiş

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Akşemsettin'in eserlerinden biri olan Kitab-ül Tıp, şuanda İstanbul'da Feyzullah Efendi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Akşemsettin ilgili konular

 • Karamani Mehmed Paşa

  Karamani Mehmed Paşa, Mevlana'nın torunlarındadır. 1458'de vezir, 1464'te nişancı, 1478'de sadrazam oldu. Fatih Kanunnamesi'nin hazırlanmasınd
 • Kronoloji - Fatih Sultan Mehmed

  FATİH ve FETİH KRONOLOJİSİ 30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu. 1434- Edirne'de II.
 • II. Mehmed

  Fatih Sultan Mehmed (1432 - 1481) 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boy
 • Mehmed II

  Fatih Sultan Mehmed (1432 - 1481) 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boy
 • Fatih Sultan Mehmet

  Fatih Sultan Mehmed (1432 - 1481) 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boy
 • 1389

  1389 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
 • Akşemsettin

  Akşemsettin, asıl adı ile Şeyh Mehmet Şemsettin Bin Hamza, 15. yüzyılın en büyük sufilerinden biridir. 1389 yılında Şam'da doğmuştur. H
 • Saruca Kemal

  Saruca Kemal Osmanlı Devleti Türk bilgini, çevirmen ve yazarı.Kemali Zerdi Bergamevi olarak da bilinir.Doğum tarihi bilinmemektedir.Bergama'da do
Akşemsettin
Akşemsettin