--}}

Abdurrahman Nureddin Paşa

Abdurrahman Nurettin Paşa (1833, Kütahya - 1912, İstanbul), II. Abdülhamit saltanatında 2 Mayıs 1882 - 12 Temmuz 1882 tarihleri arasında iki ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Abdurrahman Nurettin Paşa (1833, Kütahya - 1912, İstanbul), II. Abdülhamit saltanatında 2 Mayıs 1882 - 12 Temmuz 1882 tarihleri arasında iki ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Ailesi köken olarak Germiyanoğulları Beyliği'ni kuran Germiyanoğulları ailesine mensuptu. Babası Hacı Ali Paşa, oğlunun iyi bir eğitim almasını sağlamış; daha sonra da idari işlerin inceliklerini öğretmiştir. Paşa, bazı küçük memurluklardan sonra, Şumnu, Varna ve Niş mutasarrıflıkları ile Prizren, Tuna, Ankara, Diyarbakır ve Bağdat Valiliklerinde bulunmuş, Sadrazam Küçük Mehmet Sait Paşa'nın yerine kısa bir süre Başvekil olmuştur. Mısır Meselesi'ne ilişkin görüşleri II. Abdülhamit tarafından paylaşılmadığı için sadaretten azledilmiştir. 1882-1891 yılları arasında 9 yıl boyunca Kastamonu valiliği yapmış, görev süresi boyunca günümüze kadar gelen eserler bırakmıştır. Bunlar arasında bir liman şehri ve ticaret merkezi olarak İnebolu ve Kastamonu Lisesi başta gelmektedir. İzmir (Kasım 1891 - Mayıs 1893) ve Edirne valiliklerinden sonra 1895'den itibaren 12 yıl süreyle Adliye Nazırlığı görevini yürütmüştür. Kariyeri boyunca dürüstlüğüyle tanınmıştır.

1912'de İstanbul'da vefat etmiştir. Tanınmış Türk müzikoloğu Hüseyin Sadeddin Arel kızı Pakize Hanım'la evlenmiş olup, damadıdır. Damadının oluşturduğu muazzam kütüphaneyi bulunduran konağı İstanbul'un işgali sırasında Fransızlarca kasıtlı olarak yakılmıştır. Abdurrahman Nurettin Paşa, ayrıca, Türk Sanat Müziği üstadı Münir Nurettin Selçuk'un dayısıdır

Dış bağlantılar}

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Abdurrahman Nureddin Paşa
Abdurrahman Nureddin Paşa